5 เคล็ดลับ อยู่อย่างโสด สูงวัย หัวใจสตรอง

by kidmai

September 21, 2017

dr.veeranut

บทความ

0 comments

ช่วงนี้กระแสคนโสด สตรอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยมีความตื่นตัว และหันมาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ชีวิตกันมากขึ้นหลังจากที่จัดเสวนาเรื่อง “โสด สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนใหม่มาแรง”ทำให้ผมรู้สึกดีมากๆเลยครับ ที่กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่ค่อยตื่นตัวเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยกันเท่าใดนัก

และเพื่อให้เรื่องราวดี ๆ ในครั้งนั้น ได้แผ่กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยและกลุ่มคนที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงวัย ได้รับข้อมูลดี ๆ และง่ายต่อการเข้าใจ ผมจึงขอนำเสนอสาระน่ารู้ 5 เคล็ดลับ อยู่อย่างโสด สูงวัย หัวใจสตรอง ดังนี้ครับ

[…] “5 เคล็ดลับ อยู่อย่างโสด สูงวัย หัวใจสตรอง”

Read more