พรุ่งนี้ vs ชาติหน้า

by admin

February 8, 2018

40+

0 comments

40+

คนจำนวนมากทุ่มเทชีวิตเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยหวังว่าเมื่อประสบความสำเร็จถึงเป้าหมายนั้นแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขสมหวัง แต่ในความเป็นจริงกลายเป็นว่าคนจำนวนไม่น้อยเมื่อถึงฝั่งฝันนั้นแล้วชีวิตกลับเจอแต่ความทุกข์ ที่ส่วนหนึ่งเป็นทุกข์จากพิษบาดแผลที่ได้ไปกระทำกับคนอื่นไว้ในระหว่างการเดินทางไปนั้น กับอีกส่วนที่จำนวนมากกว่าคือทุกข์จากการที่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเดินทางนี้จนทำให้ลืมทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินกว่าการกลับไปชดเชยเวลานั้นได้แล้ว เช่นหลายคนมุ่งหาเงินจนไม่มีเวลาให้ลูกสุกท้ายได้เงินแต่เสียลูก หรือหลายคนอุทิศชีวิตให้งานจนลืมพ่อแม่กว่าจะนึกได้ก็ตอนท่านจากไปแบบไม่มีวันกลับแล้ว
แล้วเช่นนี้จะทำอย่างไรไม่ต้องขยันขันแข็งทำงานหรือไร
ย่อมไม่ใช่ครับ เพียงแต่ต้องหมั่นคำนึกถึงสิ่งที่อาจลืมนั้นด้วยการเจริญมรณานุสติหรือการหมั่นระลึกถึงความตาย ทำไมการนึกถึงความตายแล้วได้ผลก็ ก็เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจยามต้องมาขบคิดคำถามที่เกี่ยวกับวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นย่อมจะลดละความละโมบโลภมากลงได้เพราะด้วยนึกได้ว่าตักตวงไปก็เอาไปไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นกันเลยด้วยว่าไม่รู้จะเหนื่อยคดโกงให้ต้องหวาดผวาไปทำไมอีก
ใจเราย่อมละความโกรธเคียดแค้นลงได้ ก็ไม่รู้จะกลับไปล้างแค้นราวีทำไม เดี๋ยวก็ตาย ๆ จากกันแล้ว
เราย่อมจะอยากกลับไปสู่อ้อมอกแม่ ทำคุณทดแทนบุญคุณที่ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามา หรือเราอยากจะกลับไปอยู่กับลูก กับครอบครัวมีความสุขอันแท้จริงมากกว่าการไปดื่มเหล้าเมายาให้เพลินกับเพื่อนฝูง
นี่ล่ะครับข้อดีของการระลึกถึงความตาย เราจะไม่ลืมทำสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต เพราะเพียงนึกใจเราก็เปลี่ยนแล้ว เมื่อใจเปลี่ยนการกระทำเราก็เปลี่ยนด้วย และแน่นอนเปลี่ยนไปในทางดี ในทางเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และนั่นหากเรายังไม่ตายจริงผลความดีนี้ย่อมส่งผลดีให้กับเราในอนาคต
พระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญการระลึกนึกถึงความตายที่เรียกว่า มรณสตินี้อย่างยิ่ง ถึงขนาดที่พระองค์เคยถามพระภิกษุว่าเจริญมรณสติกันอย่างไร รูปแรกตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งวันและหนึ่งคืนเท่านั้น
รูปที่สองตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งวัน
รูปที่สามตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงครึ่งวัน
รูปที่สี่ตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงฉันอาหารหนึ่งมื้อ
รูปที่ห้าตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงฉันอาหารครึ่งมื้อ
รูปที่หกตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงเคี้ยวอาหาร 4 – 5 คำ
รูปที่เจ็ดตอบว่าตน ระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงเคี้ยวอาหารได้หนึ่งคำ
รูปสุดท้ายตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วหายใจเข้าและหายใจออกนี้
พระพุทธเจ้าตรัสว่า 6 รูปแรกยังถือว่าประมาทอยู่ ที่ไม่ประมาทคือ 2 รูปสุดท้าย เพราะมรณสตินั้นเป็นสิ่งที่พึงทำตลอดเวลา
แต่ก็แปลกที่เมืองไทยที่มีประชากรบอกว่านับถือพระพุทธศาสนากว่าครึ่งค่อนประเทศ แต่ในจำนวนมากกว่าครึ่งค่อนของครึ่งค่อนนี้กลับรังเกียจที่จะพูดถึงความตายในแบบที่พระศาสดาของตนบอกให้ทำให้มาก
เรารังเกียจความตายว่าเป็นอัปมงคล
เราไม่ยอมให้ใครในบ้านพูดหรือแม้แต่สื่ออะไรที่เกี่ยวกับความตายเพราะกลัวโชคราง
ทั้งจากตัวอย่างข้างต้นคงเห็นแล้วว่าหากจะถือโชคราง การพูดถึงความตายก็จะเป็นโชครางอันดีเพราะทำให้คนพูดหันหน้ามาสู่ความดี
ซึ่งหากจะลองสรุปข้อดีของการระลึกถึงความตายนั้นก็อาจสรุปเป็นข้อ ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1. ช่วยให้เร่งรีบที่จะทำความดี ทดแทนบุญคุณบิดา มารดาผู้มีพระคุณ
2. ช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นด้วยอยากจะทำเวลาทุกขณะให้เปี่ยมด้วยสายใยรัก
3. ช่วยให้ไม่นำพาชีวิตตนไปอยู่บนความเสี่ยงทั้งการทุจริตผิดกฏหมาย หรือร้อนรนจากการละโมบเอาแต่ได้
4. ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟแค้นเผาตนจนมอดไหม้ นำภยันตรายมาสู่ตน
5. ช่วยให้เตรียมการณ์รองรับอนาคตให้แก่ลูกหลานและบริวารได้อย่างหมดห่วง
เอาแค่ที่นึกออก 5 ข้อนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าควรค่าแก่การนึกถึงทุกบ่อยดั่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะไว้แค่ไหน ซึ่งนอกจากการนึกถึงเพื่อให้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตแล้ว มรณสตินี้ตามตำราก็ยังจัดเป็น 1 ใน 40 เทคนิกในการทำสมาธิ ซึ่งขอนำรายละเอียดมาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้
ให้หาที่เงียบสงบไม่วุ่นวายแล้วนั่งลงกำหนดความตายอย่างเป็นกลาง ๆ คือไม่ไปนึกถึงความตายของคนที่รักที่จะทำให้จิตเศร้า ไม่นึกถึงความตายของคนที่ชังที่ทำให้สะใจ ไม่นึกถึงความตายของตัวเองที่ทำให้กลัว ให้นึกถึงความตายทั่ว ๆ ไปที่สิ่งมีชีวิตต้องเจอ นึกถึงความจริงที่ทุกคนต้องสูญสิ้นร่างกายนี้ไป ต้องพลัดพรากจากทรัพย์สิน สมบัติที่มี ทำเช่นนี้จะสามารถได้สมาธิแนบแน่นระดับที่เรียกว่าอุปจารสมาธิทีเดียว แต่ถ้าไม่ได้ตำราก็ยังมีเทคนิกพิเศษให้ใช้อีก 8 เทคนิกครับท่านใดสนใจก็ลองค้นเอาได้ครับ
สุดท้ายขอส่งท้ายด้วยภาษิตทิเบตที่กล่าวไว้ ว่า

ไม่มีใครรู้ว่าหลับไปคืนนี้จะตื่นมาพบกับ “พรุ่งนี้” หรือ “ชาติหน้า”

Read more

งบชีวิต

by admin

January 14, 2018

40+

0 comments

40+ Jan 2018

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติยามปีเก่าผ่านพ้น ปีใหม่มาเยือน ที่บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จะทำการปิดงบกำไร – ขาดทุนเพื่อมาใช้สะท้อนความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรนั้น ๆ
ธรรมเนียมนี้ยังเหมาะจะนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวด้วย ที่ทุกคนก็ควรทำการประเมินชีวิตของตนเช่นกันว่าปีที่ผ่านมานั้นการใช้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด
แต่ตัวชี้วัดที่ผมเสนอให้ใช้ในการประเมินนี้ไม่ใช่ตัวเลขทางบัญชีอย่างเงินในธนาคาร มูลค่าของสินทรัพย์ หรือจำนวนสาขาของบริษัทนะครับ
ตัวชี้วัดเหล่านั้นเหมาะไว้ใช้ประเมินเรื่องธุรกิจไม่สามารถใช้ชี้วัดความก้าวหน้าของชีวิตได้จริง ต่างจากตัวชี้วัดที่ผมจะเสนอให้นำไปใช้นี้ที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จหรือล้มเหลวของชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
ตัวชี้วัดนั้นคือ “อิสรภาพ” แห่งชีวิตครับ
อิสรภาพนั่นแหละครับที่ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกชีวิตควรคำนึงถึง และควรตั้งเป็นตัวชี้วัดที่ต้องทำการประเมินในทุกปี
แต่ปัญหาคือเราจะวัดความเป็นอิสระได้อย่างไร ในเมื่อมันไม่มีตัวเลขให้มาเทียบเหมือนตัวเลขในบัญชีธนาคาร หรือไม่มีลำดับชั้นของตำแหน่งมาแสดงให้เห็นถึงสถานภาพในองค์กร
ไม่ยากครับหากวัดตรง ๆ ลำบากเราก็วัดสิ่งตรงข้ามแทน นั่นก็คือวัดความเป็น “ทาส” ครับ
วิธีการก็หาเวลานั่งเงียบ ๆ ในมุมสงบ นำกระดาษมาสักแผ่น (หรือหลายแผ่น) แล้วค่อย ๆ นึกย้อนว่าในรอบปีที่ผ่านมาชีวิตเราที่ใช้ไปนั้นถูก “บงการ” ด้วยสิ่งใดบ้าง ? แล้วเราใช้ “วิธีการ” ใดกระทำเพื่อให้ได้บรรลุต่อสิ่งนั้น เช่น
หากต้นปีเราถูกความอยากได้โบนัสบงการเลยยอมโกหกลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดก็แปลว่าเราเป็นทาสของเงิน
หากกลางปีเราถูกความอยากได้รางวัลเกียรติยศบงการเลยยอมละเลยการดูแลลูกน้อยก็แปลว่าเราเป็นทาสของชื่อเสียง
หากสิ้นปีเราถูกความอยากได้ตำแหน่งใหญ่บงการเลยยอมใส่ความเพื่อนรักเพื่อให้ได้มาก็แปลว่าเราเป็นทาสของตำแหน่งงาน
.
ฯ ล ฯ
และเมื่อเสร็จแล้วหากในบันทึกปรากฏว่าเราตกเป็นทาสของสารพัดสิ่ง ที่สำคัญเรายังยอมก้มหัวให้มันขนาดทำผิดทำนองคลองธรรม จารีต ประเพณี หรือแม้แต่ผิดกฏหมาย เช่นนี้แสดงว่าชีวิตเรา “ขาดทุน” ยับเยิน
ขณะที่ถ้าในบันทึกเรามีสิ่งที่เราเป็นทาสเช่นกัน แต่ไม่ถึงกับบงการให้เราทำอะไรผิด หรือละเลยหน้าที่ทางสังคมอื่น ๆ ก็ถือว่างบเรา “เท่าทุน”
แต่ถ้านั่งนึกย้อนแล้วพบว่าทุกสิ่งที่เราทำล้วนทำจากเหตุและผลอันสมควร เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเอง ของครอบครัว และของเพื่อน ๆ ร่วมสังคม เช่นนี้เรียกว่าเรามี “กำไร” ครับ
ค่อย ๆ จดดูครับ การเป็นทาสนี้ไม่ผิดถ้าเรารู้ว่าเราเป็นทาสอะไร เพื่อที่เราจะได้นำมาวางแผนเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากความเป็นทาสนั้น
ปัญหาที่ตามมาหลังจากเมื่อรู้ว่าตัวเป็นทาสของสิ่งใดแล้วก็คือแล้วจะทำอย่างไรให้เป็นไท
คำตอบเหมือนจะยากแต่ที่จริงไม่ยากมากนักเพราะเรามีศาสดาเอกของโลกอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนวทางไว้ให้แล้ว เป็นแนวทางที่พระองค์ทรงมอบให้แก่พระภิกษุในวันมาฆบูชานั่นคือ การละชั่ว การทำดี และการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นไปตามวิถีการใช้ชีวิตประจำวันสมัยนี้ได้ไม่ลำบาก
เริ่มจากการละชั่ว หรือในที่นี้ก็คือการเลิกจากสิ่งที่รอยรัด (ที่เราประเมินไว้นั้น) ด้วยการทำให้เห็นความไม่ดี ไม่งาม ความโหดร้ายของมัน เหมือนเราอยากเลิกบุหรี่เราก็ต้องไปดูความทรมานของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งจากบุหรี่ หรือเราอยากเลิกการพนันเราก็ต้องไปอ่านข่าวการทวงหนี้พนันที่นำพาอันตรายมาถึงครอบครัวที่รักของเรารู้ให้ชัดเจนจนเกิดความขยาดขลาดกลัวต่อสิ่งนั้น
เมื่อรู้ผลเสียอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ลำดับต่อไปก็คือการทำดี หรือการสร้างสภาวะดี ๆ ให้เป็นเป้าหมายใหม่แก่ตัวเอง เพื่อที่เราจะได้ไม่เคว้งว่าพอเลิกสิ่งไม่ดีแล้วไม่รู้จะไปต่อทางไหน เราจะได้มีทิศ มีทางให้เดินไป เทียบตัวอย่างเดิมคือหลังจากที่เห็นผลเสียของบุหรี่หรือการพนันแล้ว แต่ถ้าเราไม่มีกิจกรรมใหม่ที่ดีมาทำให้คุ้นชิน ก็ง่ายที่จะหยิบบุหรี่กลับมาสูบใหม่ หรือง่ายที่จะเลี้ยวรถเข้าบ่อนอีก ดังนั้นเราต้องสร้างชีวิตใหม่อันดีงามนั้นขึ้นมา อย่างไปออกกำลังกับเพื่อน หรือหาอาหารมาทำกิน หาเกมมาเล่นสร้างความสุขกับลูกหลานในบ้าน
ส่วนขั้นสุดท้ายคือการทำใจให้ผ่องแผ้วนั้น ก็คือการไปลองสัมผัสให้รู้ซึ้งถึงความน่ายินดีพอใจของสภาวะความสุขอันแผ้วผ่องปราณีตคือความสุขจากสมาธิ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงเราให้ยังคงเดินทางอยู่ในวิถีแห่งสีขาว เพราะด้วยวิถี และค่านิยมสารพัดในสมัยทุนนิยมที่บูชาเงินเป็นพระเจ้า จะมีสิ่งยั่วยวนที่มาคอยล่อเราด้วยเทคนิกการประชาสัมพันธ์ระดับครู ด้วยสิ่งยั่วยวนระดับจักรพรรดิ์ให้เราเขวพร้อมไหลลงต่ำอยู่ตลอดเวลา หลุดจากกับดักนี้ ก็มาเผชิญกับกับดักใหม่ที่เนียนกว่า จูงใจกว่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จึงมีเพียงการได้เสพสุขที่สุขจริง ๆ นี้เท่านั้นถึงจะมีความมั่นคงพอที่จะยึดเราไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสนั้น
ตัวอย่างเช่นทุกคนรู้ว่าเหล้าเบียร์ไม่ดีดื่มแล้วอาจสนุกในตอนต้อนแต่ส่งผลให้ปวดหัวทรมานในภายหลัง และเช่นกันที่ทุกคนนั้นก็รู้ถึงผลดีที่ได้จากการออกกำลัง ได้เข้ายิมจนมีสุขภาพแข็งแรง แต่บางเย็นพอมีเบียร์มาวางตรงหน้า มีเพื่อนมาชวนไปดริงก์ก็มักจะห้ามใจไม่ได้ แต่หากเขาลองทำสมาธิก่อนนอนทุกคืนจนได้รับผลเป็นความสุขอันปราณีตจากสมาธิ เขาก็จะไม่อยากแลกความสุขแบบมึน ๆ นั้นกับสุขอันแสนจะปราณีตอีกต่อไป
การจะปลดปลื้องพันธนาการจากสิ่งร้อยรัดของเรานี้ก็เช่นกัน นอกจากรู้ข้อเสีย เห็นข้อดีของเป้าที่ดีงามแล้วยังควรลองหาโอกาสสัมผัสความสุขในระดับสูงนี้ด้วยเพื่อจะได้มีทั้งแรงและความมั่นคงเพียงพอ
ทำงบชีวิตประจำปีกันแล้ว ก็วางแผนชีวิตปีหน้าเพื่อปลดเปลื้องพันธการของสรรพสิ่งออกจากชีวิตเราไปเรื่อย ๆ ด้วยนะครับ สักวันหนึ่งอิสรภาพที่แท้จะเป็นรางวัลอันหอมหวานของเราครับ

Read more

ทุกข์ที่ไม่ยอมรู้

by admin

December 13, 2017

40+

0 comments

40+ Dec 2017

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความทุกข์ จะมีเว้นก็คือผู้ที่มีปัญญาศึกษาและปฏิบัติจนเข้าใจความทุกข์อย่างกระจ่างแจ้งจนสามารถจัดการกับความทุกข์ทั้งหยาบทั้งละเอียดได้ทุกระดับจนพ้นจากความบีบคั้นกดดันใด ๆ โดยสิ้นเชิงไม่กี่คนเท่านั้น ใครที่ยังไม่ไปถึงจุดนั้นย่อมต้องเผชิญกับสารพัดทุกข์ไปจนตลอดชีวิต
ซึ่งในบรรดาความทุกข์นั้นหากแยกประเภทหลัก ๆ ใหญ่ ๆ ที่คนเป็นกันมากก็คงมีเรื่องของการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือการเงิน-การงาน เรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ และเรื่องของครอบครัว-ความรัก ซึ่งการแก้ก็ดิ้นรนตามประเภทความทุกข์กันไป
ประเภทการงานหรือเรื่องเงินก็ต้องแก้ด้วยการพยายามทำงาน สร้างกำไร ลดรายจ่าย ประเภทโรคภัยก็ต้องดิ้นรนหาหมอแผนต่าง ๆ มารักษาโรค หรือหาวิตามินสารพัดมาป้องกันเสื่อม ส่วนประเภทครอบครัวก็ต้องแก้กันตามบริบทของปัญหา
แต่ทั้งหลาย ทั้งปวงไม่ว่าจะประสบทุกข์ประเภทไหนเรื่องที่พอจะดีอยู่ก็คือคนทุกข์รู้ว่าเขาทุกข์เรื่องอะไร ซึ่งอาจจะแก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ที่น่ากลัวก็คือคนที่ทุกข์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เรื่องอะไรนั่นแหละครับ
“มีด้วยรึ ทุกข์แต่ไม่รู้ว่าทุกข์เรื่องอะไร”
มีครับ มีไม่น้อยด้วย มีคนจำนวนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะกับผู้มีฐานะ คนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีเงินทองจับจ่ายอย่างอิสระ มีฐานะ ครอบครัว ลูกหลานที่อบอุ่นไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเป็นปกติ แต่เขากลับยังรู้สึกเหมือนชีวิตมันยังไม่เต็ม มันยังพร่องอยู่ มันยังขาดอะไรไปบางอย่างซึ่งเขาหาไม่พบ
หลายคนพยายามค้นก็หาไม่เจอเลยดิ้นรนไปตามค่านิยมของสังคมขณะนั้น ดิ้นรนให้ร่ำรวยจนรวยล้นฟ้าหลุมในใจก็ยังไม่เต็ม ดิ้นรนแสวงหาชื่อเสียงจนดังก้องโลกความพร่องนั้นก็ยังพร่องอยู่ พอหมดแรงหาบั้นปลายก็มักเลยไปหาทางออกเอากับการท่องเที่ยวรอบโลก การจับจ่ายซื้อของแพง ๆ หรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เพชินไปวัน ๆ แต่นั่นก็ทำได้เพียงบรรเทาความทุกข์แค่ชั่วครู่ จนบางคนสะสมกลายเป็นความเครียดถึงขนาดอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกัน
หากใครประสบปัญหานี้และต้องการพ้นไปก็ต้องทราบว่าสิ่งที่ขาดนั้นไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศหรือเงินตราแต่เป็นการขาด “ความตระหนักรู้ “คุณค่า” ของตัวเอง” ครับ
ซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือการสร้างความยอมรับในตัวเองอันจะเป็นส่วนที่จะเติมเต็มชีวิตได้จริง เพราะหากใครที่ไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วต่อให้เขามีทรัพย์สินเงินทองมากขนาดไหนก็ยังไม่อาจสุขได้เต็มที่ ความภาคภูมิใจกับการมีอยู่ของตัวเอง กับลมหายใจของตัวเอง กับภาระหน้าที่ของตัวเองนี่ต่างหากที่ทำให้คนเป็นคนอย่างสมบูรณ์
ซึ่งการจะสร้างคุณค่าในตนเองได้นั้นก็ไม่ยากเริ่มจากการหาว่าสังคมกำลังมีปัญหาอะไร แล้วเราจะใช้ความสามารถของเราในการแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร โดยกับคนที่ต้องทำงานก็อาจพัฒนาไปเป็นการทำงานที่จะทำให้เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวด้วยได้เลย ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการแก้ปัญหาประเภทการงานไปในตัวด้วยเพราะเมื่องานเราเริ่มจากการแก้ปัญหาให้คนอื่น ตามหลักการตลาดเขาก็เรียกว่าสินค้าหรือบริการของเรามีความต้องการในตลาด ซึ่งเมื่อมีความต้องการโอกาสสำเร็จของเราจึงสูง ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ มีคนเป็นกันมากความสำเร็จจะอยู่แค่เอื้อมและที่สำคัญเหนืออื่นใดคือเมื่องานของเรามุ่งประโยชน์ใหญ่กว่าตัวเราเมื่อนั้นเราจะมีกำลังมาก มีความมุ่งมั่นมากตามความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั้น
นี่เป็นหลักจิตวิทยาทั่วไป เมื่อใดที่เราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าตัวเองเมื่อนั้นเราจะมีแรงทุ่มเทมากขึ้น ลองจำลองภาพง่าย ๆ อย่างการทำอะไรเพื่อประเทศชาติซิครับ คุณจะรู้สึกได้เลยว่าตอนนั้นเราจะไม่มัวมาคอยหยุมหยิมกับเรื่องเล็กน้อย หรือชุดความคิดเดิม ๆ อีกแล้ว ภาระที่รับมันสำคัญเกินกว่านั้น นั่นแหละครับความสุขที่เขาจะได้จากการใช้ความสามารถของเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนสังคมมันยิ่งใหญ่กว่าทำเพื่อตัวเอง
สรุปคือความสุขจะสมบูรณ์นั้นต้องมาจากการทำประโยชน์ให้ทั้งตัวเองและคนอื่น ประเด็นใกล้เคียงกันนี้ก็มียืนยันในพระไตรปิฏกที่กล่าวถึงบุคคล 4 จำพวกได้แก่
1. บุคคลไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
2. บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน
3. บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
4. บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
ท่านเทียบว่าคนจำพวกแรกคือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้ว่า เหมือนดุ้นฟืนเผาศพ ที่ไฟไหม้ปลาย 2 ข้างตรงกลางก็เปื้อนคูถ ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะใช้เป็นเครื่องไม้ในบ้านในป่า ฉันใด
ขณะที่บุคคลจำพวกที่ 2 คือ ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน นั้นดีกว่า ประณีตกว่า
ต่อด้วยบุคคลจำพวกที่ 3 คือผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นที่ดีขึ้นมาอีกขั้น
และสุดท้ายคือผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนั้นท่านว่าเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นประธานเป็นผู้อุดม เป็นผู้สูงสุด เหมือนดั่งน้ำนมโคที่ นมส้ม ดีกว่า น้ำนม, เนยข้น ดีกว่า นมส้ม, เนยใส ดีกว่า เนยข้น และยอดเนยใส ดีกว่า เนยใสทั้งหมดนั้น *
แล้วคุณล่ะครับ อยากเป็นบุคคลจำพวกไหนเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์เลยไม่ว่าจะกับตัวเองหรือคนอื่น หรือจะเป็นคนเต็มคน ที่ใจใหญ่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจเต็มดวงบริบูรณ์จนไม่เกิดหลุมพร่องให้ต้องหาอะไรมาถมเติมเต็มเข้าไปอีก
ลองพิจารณากันดูครับ

(พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒)

Read more

น้ำเน่า

by admin

November 17, 2017

40+

0 comments

40+ Nov 2017

ชีวิตประจำวันของคุณทำอะไรบ้างครับ
ตื่นเช้ามาจัดการธุระส่วนตัวเสร็จก็ต่อด้วยธุระลูกน้อย หาข้าวให้กิน พาไปส่งโรงเรียนจากนั้นก็วิ่งหน้าตั้งเข้าออฟฟิศให้ทันเวลางาน ระหว่างทางก็มีบริภาษการจราจรที่จราจลกันไป ทำงานก็เหนื่อย ก็เครียดกับการปัดแข้ง ปัดขา เอาหน้า เอาตาของเพื่อน ทั้งต้องกล้ำกลืนฝืนทนกับเจ้านาย กว่าจะหมดวันก็ล้าเหลือคณาแต่ยังต้องแหวกการจราจรที่จราจลอีกครั้งเพื่อไปรับลูกกลับบ้าน ถึงบ้านก็แทบสลบพอจะมีความสุขอยู่บ้างตรงได้กินข้าว (ห่อ) กันในครอบครัว อาบน้ำสอนลูกทำการบ้านเสร็จ คราวนี้แหละถึงจะได้เวลาแห่งการพักผ่อนของตัวเอง ซึ่งโดยมากก็คือการดูทีวีรายการโปรด เพราะเป็นความบันเทิงราคาประหยัด ไม่ต้องเสียเงินทอง เสียค่าตั๋ว หรือเสียเวลาเดินทางออกไปเสพที่ไหนอีก
ผมเชื่อว่านี่เป็นวิถีของคนส่วนใหญ่ที่อาจมีปรับเปลี่ยนไปบ้างตามบริบทแวดล้อม แต่หลัก ๆ แล้วเวลาที่พอจะเรียกว่ามีความสุข เป็นรางวัลของความเหนื่อยยากมาตลอดวันก็คือการนั่ง-นอนเอกเขนกดูทีวีนี่เอง
เช่นนี้แล้วคุณคิดว่ารายการ หรือละครช่วงค่ำนี้ควรเป็นประเภทไหนครับ สืบสวนซ่อนเงื่อนให้ต้องขบคิดกันหัวแตก หรือแบบดูไปแล้วต้องคอยหาสิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อที่แฝงมายิ่งเนียน ยิ่งลึก ยิ่งดูดีมีคลาส
บางท่านอาจชอบโดยเฉพาะบรรดานักวิชาการ นักคิด นักเขียนที่มีความสุขยามสมองได้ขบคิดเรื่องใหม่ ๆ ได้เสพเรื่องแปลก ๆ แต่กลับคนทำงานแรงงานหรืองานค้าขายทั่วไปจะให้ดูไปคิดหนัก ๆ ไปอีกคงไม่ไหวแล้วเหนื่อย ล้า เครียด เพลียในการหาข้าวสารมากรอกหม้อ หาค่าเทอมให้ลูกเรียน (พิเศษ) มาทั้งวันแล้วก็ไม่อยากใช้สมองอะไรกันขนาดนั้นอีก ขออะไรที่ง่าย ๆ ไม่ต้องย่อย ดูเพลินไปวัน ๆ จะซ้ำ จะซาก จะไร้แก่นก็ไม่เป็นไร ขอรอยยิ้ม ขอเสียงหัวเราะพอมาหล่อเลี้ยงให้ได้พักผ่อนก่อนเข้านอนเพื่อไปผจญกับวิกฤติชีวิตที่เต็มไปด้วยความแผดเผาแห่งการแก่งแย่งกันเหมือนเดิมอีกในวันพรุ่งก็พอแล้ว
นี่เองที่ทำให้ละครหลังข่าวส่วนมากจึงทำกันแบบไม่ต้องคิดมากเพราะคนเขาไม่อยากคิดกันอีกแล้ว เขาต้องการพักแบบนี้กัน พอคนดูเยอะโฆษณาก็เข้าคนก็สร้างกันมากเป็นวงจรปกติ จนสุดท้ายจึงกลายเป็นว่าสังคมเราเลยถูกตราหน้าว่าเป็นสังคมแห่ง “ละครน้ำเน่า” ไป
ไม่ได้จะแก้ต่างให้ละครน้ำเน่านะครับ เพียงแต่ไม่อยากให้ใครด่วนปรามาส อยากให้เข้าถึงความหมายและวัตถุประสงค์แท้ของละครแต่ละประเภทกันก่อนค่อยตำหนิ
เริ่มจากความหมาย ที่คำว่าน้ำเน่านั้นหมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลง วนอยู่ในวงจรเดิม ๆ เหมือนน้ำที่ขังไม่ไหล ที่วันหนึ่งก็กลายเป็นน้ำเน่า
ดังนั้นละครที่ไม่ต้องคิดมากนั้นก็อาจจะไม่เป็นน้ำเน่าถ้าผู้สร้างไม่มักง่ายเอาสิ่งเดิม ๆ มาทำจนย่ำอยู่กับที่ แต่หมั่นเติมสิ่งดี ๆ พยายามเสริมคุณธรรมเข้าไปตามบริบทของสังคมขณะนั้น ๆ อย่าให้สารที่ส่งออกนิ่งสนิท แบบนี้แม้พล็อตจะซ้ำแต่สิ่งที่ส่งออกไปจะไม่ซ้ำก็แปลว่าละครเรื่องนั้นไม่เน่า
กลับกันคือละครน้ำดีซึ่งหากยังคงย่ำอยู่กับที่ไม่เคลื่อนวันหนึ่งก็จะเป็นละครน้ำเน่าเช่นกัน และที่ต้องเน้นให้พิจารณาก็คือแม้จะเป็นการสร้างเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของคนอีกกลุ่มที่ชีวิตเขาต้องการขนมมาขบเคี้ยวทางความคิดให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองต่อไป ก็ต้องระวังไม่มีวิธีคิดเลวร้ายอะไรแฝงเข้าไปด้วยเผลอไปยึดว่าฟอร์มอย่างนี้เรียกน้ำดี อย่างมามีการหักมุมให้คนร้ายชนะเลยกลายเป็นทำลายคำสอนทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วโดยไม่รู้ตัว หรือต้องตีแผ่ให้ลึก ให้แรงตามข้ออ้างสิทธิเสรีภาพเลยทำให้สังคมเสื่อมเร็วขึ้น ละครแบบนี้แม้จะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้คมคายแค่ไหนก็ไม่อาจเรียกว่าละครน้ำดีเพราะคนดูชมจบแล้วไม่ได้กลายเป็นคนดีแต่อาจกลายเป็นคนร้ายไปเสีย
ดังนั้นจะเน่า จะดี ไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มแต่อยู่ที่ดูแล้วเป็นคนเน่าหรือเป็นคนดี ที่สำคัญต้องระลึกว่าสารนั้นต้องไม่เป็นพิษ เป็นภัย อย่าไปใส่ยาพิษลงไปในละครด้วยหวังกระชากเรตติ้ง
ฉะนั้นใครจะทำละครประเภทใดก็ตามวัตถุประสงค์ ที่สำคัญต้องมอบผลลัพธ์สุดท้ายให้คนชมได้สมประสงค์หรือเกินประสงค์ คือนอกจากจะได้พักผ่อนให้สดชื่นมีกำลังไว้สู้งานแล้วยังต้องได้ความรู้ ข้อคิด คุณธรรมติดจิตใจกลับไป และถ้าจะทำน้ำดีมากระตุ้นหยักสมองของคนดูนั้นก็ต้องเป็นละครที่ดูแล้วคนดูสามารถเข้าใจความคิดที่ถูกต้องได้โดยเฉพาะความคิดที่ถูกในแบบพุทธ หรือโยนิโสมนสิการ อันเป็นความคิดในระดับที่ลึกยิ่งกว่าความคิดงานการทั่วไปคือคิดอย่างแยบคายที่มีทั้งหมด 10 ประเภทได้แก่
1. วิธีคิดแบบ สืบสาวเหตุปัจจัย คือ การคิดค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดผลขึ้นมา
2. วิธีคิดแบบ แยกแยะส่วนประกอบ คือ การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบหรือองค์ประกอบย่อยของเรื่องนั้น ๆ
3. วิธีคิดแบบ สามัญลักษณ์ คือ การคิดแบบรู้เท่าทันธรรมชาติ หรือความเป็นธรรมดาของสิ่งต่าง ๆ
4. วิธีคิดแบบ อริยสัจ คือการคิดที่ระบุได้ถึงปัญหาแล้วจึงมาหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายที่ควรจะเป็นและหาทางดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้น
5. วิธีคิดแบบ อรรถธรรมสัมพันธ์ คือการคิดที่มุ่งชัดไปสู่เป้าหมายหรือความหมายแก่นแท้ของเรื่องนั้น ๆ
6. วิธีคิดแบบ คุณโทษและทางออก คือการคิดถึงข้อดีและข้อเสียของเรื่องนั้น ๆ เพื่อจะได้เห็นความจริงที่รอบด้าน
7. วิธีคิดแบบ คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม คือการคิดให้เห็นถึงคุณค่าอันแท้จริงและคุณค่าที่แฝงอยู่ของสิ่งดังกล่าว
8. วิธีคิดแบบ ปลุกเร้าคุณธรรม คือการคิดที่น้อมนำให้จิตปรุงแต่งไปในทางที่เป็นกุศล
ดีงาม เป็นประโยชน์เป็นกุศล
9. วิธีคิดแบบ เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือการด้วยการมีสติระลึกอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องของอดีตอันเป็นประสบการณ์หรืออนาคตอันเป็นเป้าหมายก็ได้ แต่มิใช่การคร่ำครวญถึงอดีตหรือเพ้อฝันในอนาคต
10. วิธีคิดแบบ วิภัชชวาท คือการคิดแยกแยะ หรือ วิเคราะห์สิ่งหรือเรื่องนั้น ๆ อย่างรอบด้าน
ถ้าดูแลัวทำให้เกิดโยนิโสมนสิการได้เช่นนี้ก็อยากขอเรียกว่าเป็นละคร “น้ำบริสุทธิ์” ครับ

Read more

ชวนคุณพ่อ คุณแม่เข้าวัดทำบุญแต่ไม่สำเร็จทำอย่างไรดี

by kidmai

October 3, 2017

40+

0 comments

นี่เป็นคำถามหรือจะว่าไปอาจเป็นคำบ่นมากกว่าที่ผมพบเจอบ่อยมากๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนามา ซึ่งคำพูดแรกที่ผมจะตอบเสมอก็คือการขออนุโมทนา ขอชื่นชมกับกุศลจิตของลูกหลาน ที่ตั้งใจให้คุณพ่อ คุณแม่ของตนได้หันมาสนใจธรรม มุ่งหน้าเข้าสู่ทางธรรม หรือมีสัมมาทิฏฐิอันถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านให้เราเกิดมาอย่างเหมาะสมที่สุด ท่านให้ชีวิตใหม่ (ทางร่างกาย) แก่เรา เราก็ต้องตอบแทนด้วยการให้ชีวิตใหม่ (ทางธรรม) แก่ท่าน

อ่านต่อได้ที่นี่ >>> คลิกเลย

 

 

Read more