คลื่นลูกใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

by kidmai

March 2, 2015

Happy+

0 comments

คอลัมน์ Family In Love นิตยสาร Happy+ มีนาคม 2558

        เมื่อปลายปีก่อนในช่วงเวลาแห่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพ่อหลวงของเรานั้นมีการแสดงที่ถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดนั่นคือการแสดงละครเพลง “พระมหาชนก เดอะฟีโนมีนอน ไลฟ์ โชว์” ที่จัดขึ้น ณ เวทีกลางทะเลสาบสวนเบญจกิติ

        ใครที่มีโอกาสได้ชมคงรู้สึกตรงกันถึงว่านอกจากได้ชมความอลังการอันแสนตรึงใจแล้ว ยังได้ข้อคิดสำคัญที่เป็นประโยชน์มหาศาลต่อชีวิต โดยเฉพาะช่วงที่นำมาแสดงที่สื่อให้เห็นถึงความเพียรอย่างไม่ย่อท้อของพระมหาชนกครั้งประสบเคราะห์ร้ายเรือแตกกลางมหาสมุทรน้ำเชี่ยว แล้วพระมหาชนกไม่ยอมแพ้ ใช้สติ ใช้ปัญญาและความเด็ดเดี่ยวสู้ว่ายอย่างโดดเดี่ยวอยู่ถึง 7 วันจนเทพ เทวดาเห็นใจช่วยให้รอดชีวิตกลับเข้าฝั่งได้ บางคนอาจเผลอฉาบฉวยคิดไปว่าเป็นเรื่องอภินิหารซึ่งนั่นเป็นเพียงภาพสรุป แต่ที่เป็นแก่นคือวิธีคิด การดำริที่จะไม่ย่อท้อต่อปัญหาแม้จะใหญ่โตเพียงใดของพระมหาชนกต่างหาก ที่น่าน้อมนำมาเป็นแบบอย่าง โอกาสนี้จึงอยากขอย่อประเด็นในบทสนทนาระหว่างพระมหาชนกกับเทพธิดาที่มาช่วยให้ได้พินิจกันอีกสักครั้ง

        เริ่มจากเมื่อ นางมณีเมขลา ถามพระมหาชนกว่าเห็นประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายน้ำในมหาสมุทรที่ไม่เห็นฝั่งที่ถึงจะพยายามว่ายไปก็จะตายเสียเปล่าเช่นนี้ พระมหาชนกฟังแล้วแทนที่จะใจเสียท่านกลับตอบว่า เมื่อบุคคลทำความเพียรอยู่ถึงจะตายไปก็ได้ชื่อว่าไม่เป็นที่ติเตียนของบิดา-มารดาวงศาคณาญาติตลอดถึงเทพยดาทั้งหลาย และย่อมจะไม่เสียใจภายหลัง นางมณีเมขลาได้ยินแล้วก็กล่าวเหมือนท้วงว่า การพยายามทำงานอันใดแล้วยังไม่สำเร็จแต่เกิดอุปสรรคถึงกับเสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ควรทำเพราะเหมือนเป็นการพยายามที่สูญเปล่า แต่พระมหาชนกกลับไม่เห็นด้วยแย้งกลับไปว่า ผู้ใดรู้ว่าการงานที่ทำไปจะไม่สำเร็จแล้วไม่รีบหาทางป้องกันภัยอันตรายก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตตน ถ้าบุคคลนั้นละความเพียรเสียก็จะได้รับผลแห่งความเกียจคร้านของตน บางคนได้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนแล้วตั้งใจทำงานถึงการงานจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามก็ได้เห็นผลงานประจักษ์แก่ตน ทั้งยังยกตัวอย่างคนที่มาในสำเภาเดียวกันที่พากันย่อท้อต่อภยันตรายไม่พยายามว่ายน้ำจนสุดความสามารถ จึงพากันจมน้ำตายเหลือเพียงพระมหาชนกที่สู้ทนว่ายน้ำอยู่จึงได้เห็นผลของความเพียรนั้น คือยังมีชีวิตอยู่ทั้งยังได้เห็นเทวดาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะว่าความพยายามนั้นสูญเปล่าได้อย่างไร นางมณีเมขลาได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสแล้วจึงนำพระมหาชนกไปส่ง ณ เมืองมิถิลานครตามประสงค์

        นี่ล่ะครับ จะเห็นได้ว่าพระมาชนกเพียรสู้คลื่นใหญ่อันเป็นเหมือนอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตด้วยสติปัญญาและความไม่ย่อท้อ ที่สำคัญไม่คิดเอาเองว่าคงไม่สำเร็จแล้วเป็นข้ออ้างในการไม่เพียร ก็หวังว่าที่ยกมานี้จะเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ยินเสียงเปรยมาหนาหูว่าไม่ค่อยจะอดทนสู้งานกันได้บ้างนะครับ

        และเมื่อเอ่ยถึงคลื่น เอ่ยถึงเด็กรุ่นใหม่แล้วทำให้นึกถึงอีกคำที่เกี่ยวกับคลื่นและความใหม่เช่นกันนั่นคือคำว่า “คลื่นลูกใหม่” ต่างกันคือคลื่นในเรื่องพระมหาชนกนั้นเปรียบเหมือนอันตรายเป็นคลื่นที่หลายคนไม่ปรารถนา แต่คลื่นลูกใหม่นี้เป็นคลื่นแห่งความหวัง คลื่นแห่งความเจริญ ที่หมายถึงคนรุ่นใหม่ที่มีกำลัง ความรู้มากกว่าคนรุ่นก่อนก่อให้เกิดการพัฒนา ทุกสังคมต้องการคลื่นลูกใหม่ ต้องการคนรุ่นใหม่มาสร้างนวัตกรรมแก่สังคม ทุกครอบครัว ทุกบ้านก็ต้องการคลื่นลูกใหม่ เด็กรุ่นลูก รุ่นหลานที่มีความสามารถกว่ารุ่นพ่อ รุ่นปู่มาสร้างชื่อเสี่ยงให้วงศ์ตระกูล โบราณเรียกลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อแม่นี้ว่า อภิชาตบุตร เป็นหนึ่งในบุตร 3 ประเภทอันประกอบด้วย

        อวชาตบุตร หมายถึง บุตรที่เลวกว่ามารดาบิดา
        อนุชาตบุตร หมายถึง บุตรที่เสมอกันกับมารดาบิดา และ
        อภิชาตบุตร หมายถึง บุตรที่ประเสริฐกว่ามารดาบิดา ซึ่งอภิชาตบุตรอันเป็นที่ปรารถนาของทุกครอบครัวนั้นเป็นบุตรที่มีคุณสมบัติคือ – มีสัมมาทิฐิ รู้ผิดชอบชั่วดี มีความตระหนักรู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ – มีความเฉลียวฉลาด – ทำความดีจนเป็นกิจวัตร – มีความรักความเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย – หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา – มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ – ชักนำพ่อแม่ไปในทางที่ดี – เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพ่อแม่ – สร้างชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล

        สรุปอภิชาตบุตรคือ บุตรที่มีคุณสมบัติยิ่งไปกว่าพ่อแม่ ที่สำคัญคือสามารถนำพาพ่อแม่ไปในทางที่ดีได้ สามารถช่วยดูแล แบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน รักษาสมบัติของพ่อแม่ ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูลอภิชาตบุตร ลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อแม่อันเป็นที่หมายปองของทุกครอบครัวนี้จึงไม่ได้หมายถึงความเก่งกาจด้านเทคโนโลยีที่ลูกมีเหนือพ่อแม่ หรือไม่ได้หมายถึงความแข็งแรง กำลังวังชาของร่างกายที่ลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ แต่หมายถึงลูกที่มีคุณสมบัติข้างต้นและสามารถนำทาง ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการชักนำพาท่านไปในทางที่ดีงาม หากอภิชาตบุตรเป็นผล ก็น่าจะมาจากเหตุดั่งคำโบราณที่ว่า

“ลูกเทวดาลงมาอาศัยท้องเกิด” นี่ล่ะครับถึงจะเป็น “คลื่นลูกใหม่” ที่ใหม่ และไฉไลจริง

Read more