อาชีพสีขาว

by kidmai

October 3, 2016

Happy+

0 comments

คอลัมน์ Family In Love นิตยสาร Happy + ตุลาคม 2559

        เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะมาถึงอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สัดส่วนของผู้สูงวัยจะสูงถึง 1 ใน 5 ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย ทั้งด้านการเงินที่เงินออมจะลดน้อยลงจากการที่ผู้สูงอายุต้องนำเงินเก็บไป ด้านสาธารณูปโภคที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันขนานใหญ่ ด้านสาธารณสุขที่ต้องมีการเตรียมการณ์รองรับโรคเฉพาะวัยไว้ให้พอเพียง หรือด้านที่สำคัญคือด้านจิตใจที่เป็นรากเหง้า เป็นสาเหตุของแทบจะทุกปัญหา

        ก็พอใจไม่ดี อารมณ์ก็ไม่ดีก็ย่อมมีผลไปถึงโรคทางกายกระทบไปสู่ระบบสาธารณสุข และระบบการเงินที่ต้องใช้ไปในการรักษา ลามไปสู่ปัญหาครอบครัวและสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกมาก

        และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสภาพสังคมสูงวัยนี้ Happy+ ฉบับอาชีพสีขาวนี้ผมจึงขอเสนอให้กับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง กำลังอยากจะผันตัวออกมาเป็นนายของตัวเองให้ได้พิจารณาการประกอบการที่ช่วยยกระดับจิตใจของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น หรือหากจะให้ระบุแบบเจาะจงผมก็ขอแนะนำการประกอบการ “โรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ” ครับ

        สำหรับหลายคนอาจแปลกใจเพราะผู้สูงวัยกับการศึกษานั้นเหมือนจะเป็นคู่ขนานกัน แต่หากมองในมุมของนักลงทุนแล้วก็ต้องบอกว่ากิจการประเภทนี้ล่ะครับที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะนอกจากความต้องการของตลาดที่มีสูงมากอันหมายถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงยิ่งแล้ว กิจการนี้ยังสามารถเลือกประเภทย่อยให้เหมาะแก่ความสนใจและความสามารถของผู้คิดจะทำได้หลากหลายเช่น สอนคอมพิวเตอร์ สอนภาษา สอนถักไหมพรม สอนร้องเพลง หรือแม้แต่สอนการละเล่น ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทย่อยใดก็ล้วนแต่ยังไม่มีคู่แข่งมาผูกขาดตลาดเลยสักประเภท และที่สำคัญคือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสีขาวที่ปลอดการสร้างมลพิษใด ๆ มีแต่สร้างประโยชน์ใหญ่ให้แก่สังคม ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของสังคมที่กำลังประสบไปในตัว เพราะความรู้ที่ผู้สูงอายุได้นอกจากจะเป็นการทำให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระแล้วเมื่อมาบวกกับประสบการณ์ที่มากมายที่พวกท่านสะสมมาก็จะกลายเป็นทุนของสังคมอันมีค่า เป็นการปรับทัศนคติของสังคมจากที่มองผู้สูงอายุว่าเป็น “ภาระพึ่งพิง” ให้เปลี่ยนมามองว่าเป็น “ทรัพย์สิน” เป็นต้นทุนอันมีค่าของสังคมอันเป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุนี้ และที่สำคัญคือการเรียนรู้ในศาสตร์สมัยใหม่เหล่านี้เท่ากับการคืนศักดิ์ความเป็นมนุษย์ว่าผู้สูงอายุก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มิใช่เป็นประชาชนชายขอบแต่อย่างใด

        ใครที่กำลังมองหาลู่ทางให้กับตนเองก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่หากรู้สึกตัวเองไม่เหมาะกับงานสอน ก็ยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่ลูกค้าจำนวนมหาศาลกำลังรอสินค้า หรือบริการจากคุณอยู่มาแนะนำอีก ตัวอย่างเช่น

        – การผลิตหรือจำหน่ายของใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่แค่เพียงลวดลายการดีไซน์ที่มุ่งเจาะความชอบของคนสูงวัยโดยเฉพาะเท่านั้นแต่รวมไปถึงรูปแบบการออกแบบของชิ้นนั้น ๆ ให้เหมาะกับกายภาพเช่นโต๊ะเตียงก็ต้องเป็นขนาดความสูงที่เหมาะแก่การลุกนั่งนอน กระดุมเสื้อกางเกงก็ต้องให้ติดถอดได้สะดวกกับข้อนิ้ว ฯลฯ

        – เครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุ ใครอย่าคิดว่าว่าความสวยเป็นสิ่งไม่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะครับ เพราะยิ่งสูงวัยผิวพรรณต่าง ๆ ย่อมฟ้องออกมาจนผู้สูงอายุหลายท่านไม่อยากจะออกนอกบ้านเพราะไม่มั่นใจในตนเอง ตลาดครื่องประทินผิวที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจ ให้ออกมาสง่าภูมิฐานสมวัยจึงเป็นที่ต้องการ นี่รวมถึงของใช้พื้นฐานอย่างแป้งหอม โลชั่นด้วย ก็ทียังมีตลาดเครื่องประทินผิวสำหรับเด็กก่อนเข้าวัยรุ่นพัฒนาแยกออกมาทำตลาดได้ เครื่องประทินผิวที่เหมาะกับผิวของผู้สูงอายุก็ควรมีออกมาทำตลาดได้ด้วยเช่นกัน

        – สถานีโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ ที่รายการต่าง ๆ มุ่งตอบรสนิยมของผู้สูงวัยอย่างรายการข่าวก็เลือกนำเสนอข่าวที่ผู้สูงอายุสนใจใช้พิธีกรที่รุ่นท่านคุ้นเคย รายการเพลง หนัง หรือสารคดี ปกิณกะ ทอลก์โชว์ต่าง ๆ ก็ผลิตเพื่อวัยเก๋านี้ ที่เมื่อนำมาประกอบเป็นสถานีสูงวัยก็จะไร้คู่แข่งโดยสิ้นเชิง นี่ยังไม่พูดถึงสื่อประเภทอื่นอย่างนิตยสาร สถานีวิทยุ หรือแม้แต่สื่อออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ

        – ร้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพราะอย่างไรทุกคนจะเพศใด วัยไหนก็ต้องกิน ร้านอาหารที่ออกแบบสถานที่ และรายการอาหารให้เหมาะแก่สภาพวัยของผู้สูงอายุจึงมีความต้องการมาก หากเทียบเคียงคงไม่ต่างจากร้านอาหารเจหรือมังสริวัติที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มที่ทำจนประสบความสำเร็จกันแล้ว

        ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนซึ่งยังมีกิจการที่เข้าข่ายอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งก็หวังว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะช่วยจุดประกาย และเป็นแรงบันดาลใจ ให้หลายคนผันตนเองมาทำกิจการเพื่อผู้สูงอายุ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการทำธุรกิจเพื่อ (ช่วยแก้ปัญหา) สังคม อันเป็นการกระทำที่เรียกได้เต็มปากว่ายังทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านได้อย่างถึงพร้อม
        นี่ล่ะครับ Social Enterprise หรือ อาชีพสีขาวที่น่าสนใจของแท้ !

Read more