พรุ่งนี้ vs ชาติหน้า

by admin

February 8, 2018

40+

0 comments

40+

คนจำนวนมากทุ่มเทชีวิตเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยหวังว่าเมื่อประสบความสำเร็จถึงเป้าหมายนั้นแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขสมหวัง แต่ในความเป็นจริงกลายเป็นว่าคนจำนวนไม่น้อยเมื่อถึงฝั่งฝันนั้นแล้วชีวิตกลับเจอแต่ความทุกข์ ที่ส่วนหนึ่งเป็นทุกข์จากพิษบาดแผลที่ได้ไปกระทำกับคนอื่นไว้ในระหว่างการเดินทางไปนั้น กับอีกส่วนที่จำนวนมากกว่าคือทุกข์จากการที่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเดินทางนี้จนทำให้ลืมทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินกว่าการกลับไปชดเชยเวลานั้นได้แล้ว เช่นหลายคนมุ่งหาเงินจนไม่มีเวลาให้ลูกสุกท้ายได้เงินแต่เสียลูก หรือหลายคนอุทิศชีวิตให้งานจนลืมพ่อแม่กว่าจะนึกได้ก็ตอนท่านจากไปแบบไม่มีวันกลับแล้ว
แล้วเช่นนี้จะทำอย่างไรไม่ต้องขยันขันแข็งทำงานหรือไร
ย่อมไม่ใช่ครับ เพียงแต่ต้องหมั่นคำนึกถึงสิ่งที่อาจลืมนั้นด้วยการเจริญมรณานุสติหรือการหมั่นระลึกถึงความตาย ทำไมการนึกถึงความตายแล้วได้ผลก็ ก็เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจยามต้องมาขบคิดคำถามที่เกี่ยวกับวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นย่อมจะลดละความละโมบโลภมากลงได้เพราะด้วยนึกได้ว่าตักตวงไปก็เอาไปไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นกันเลยด้วยว่าไม่รู้จะเหนื่อยคดโกงให้ต้องหวาดผวาไปทำไมอีก
ใจเราย่อมละความโกรธเคียดแค้นลงได้ ก็ไม่รู้จะกลับไปล้างแค้นราวีทำไม เดี๋ยวก็ตาย ๆ จากกันแล้ว
เราย่อมจะอยากกลับไปสู่อ้อมอกแม่ ทำคุณทดแทนบุญคุณที่ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามา หรือเราอยากจะกลับไปอยู่กับลูก กับครอบครัวมีความสุขอันแท้จริงมากกว่าการไปดื่มเหล้าเมายาให้เพลินกับเพื่อนฝูง
นี่ล่ะครับข้อดีของการระลึกถึงความตาย เราจะไม่ลืมทำสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต เพราะเพียงนึกใจเราก็เปลี่ยนแล้ว เมื่อใจเปลี่ยนการกระทำเราก็เปลี่ยนด้วย และแน่นอนเปลี่ยนไปในทางดี ในทางเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และนั่นหากเรายังไม่ตายจริงผลความดีนี้ย่อมส่งผลดีให้กับเราในอนาคต
พระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญการระลึกนึกถึงความตายที่เรียกว่า มรณสตินี้อย่างยิ่ง ถึงขนาดที่พระองค์เคยถามพระภิกษุว่าเจริญมรณสติกันอย่างไร รูปแรกตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งวันและหนึ่งคืนเท่านั้น
รูปที่สองตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งวัน
รูปที่สามตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงครึ่งวัน
รูปที่สี่ตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงฉันอาหารหนึ่งมื้อ
รูปที่ห้าตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงฉันอาหารครึ่งมื้อ
รูปที่หกตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงเคี้ยวอาหาร 4 – 5 คำ
รูปที่เจ็ดตอบว่าตน ระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงเคี้ยวอาหารได้หนึ่งคำ
รูปสุดท้ายตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วหายใจเข้าและหายใจออกนี้
พระพุทธเจ้าตรัสว่า 6 รูปแรกยังถือว่าประมาทอยู่ ที่ไม่ประมาทคือ 2 รูปสุดท้าย เพราะมรณสตินั้นเป็นสิ่งที่พึงทำตลอดเวลา
แต่ก็แปลกที่เมืองไทยที่มีประชากรบอกว่านับถือพระพุทธศาสนากว่าครึ่งค่อนประเทศ แต่ในจำนวนมากกว่าครึ่งค่อนของครึ่งค่อนนี้กลับรังเกียจที่จะพูดถึงความตายในแบบที่พระศาสดาของตนบอกให้ทำให้มาก
เรารังเกียจความตายว่าเป็นอัปมงคล
เราไม่ยอมให้ใครในบ้านพูดหรือแม้แต่สื่ออะไรที่เกี่ยวกับความตายเพราะกลัวโชคราง
ทั้งจากตัวอย่างข้างต้นคงเห็นแล้วว่าหากจะถือโชคราง การพูดถึงความตายก็จะเป็นโชครางอันดีเพราะทำให้คนพูดหันหน้ามาสู่ความดี
ซึ่งหากจะลองสรุปข้อดีของการระลึกถึงความตายนั้นก็อาจสรุปเป็นข้อ ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1. ช่วยให้เร่งรีบที่จะทำความดี ทดแทนบุญคุณบิดา มารดาผู้มีพระคุณ
2. ช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นด้วยอยากจะทำเวลาทุกขณะให้เปี่ยมด้วยสายใยรัก
3. ช่วยให้ไม่นำพาชีวิตตนไปอยู่บนความเสี่ยงทั้งการทุจริตผิดกฏหมาย หรือร้อนรนจากการละโมบเอาแต่ได้
4. ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟแค้นเผาตนจนมอดไหม้ นำภยันตรายมาสู่ตน
5. ช่วยให้เตรียมการณ์รองรับอนาคตให้แก่ลูกหลานและบริวารได้อย่างหมดห่วง
เอาแค่ที่นึกออก 5 ข้อนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าควรค่าแก่การนึกถึงทุกบ่อยดั่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะไว้แค่ไหน ซึ่งนอกจากการนึกถึงเพื่อให้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตแล้ว มรณสตินี้ตามตำราก็ยังจัดเป็น 1 ใน 40 เทคนิกในการทำสมาธิ ซึ่งขอนำรายละเอียดมาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้
ให้หาที่เงียบสงบไม่วุ่นวายแล้วนั่งลงกำหนดความตายอย่างเป็นกลาง ๆ คือไม่ไปนึกถึงความตายของคนที่รักที่จะทำให้จิตเศร้า ไม่นึกถึงความตายของคนที่ชังที่ทำให้สะใจ ไม่นึกถึงความตายของตัวเองที่ทำให้กลัว ให้นึกถึงความตายทั่ว ๆ ไปที่สิ่งมีชีวิตต้องเจอ นึกถึงความจริงที่ทุกคนต้องสูญสิ้นร่างกายนี้ไป ต้องพลัดพรากจากทรัพย์สิน สมบัติที่มี ทำเช่นนี้จะสามารถได้สมาธิแนบแน่นระดับที่เรียกว่าอุปจารสมาธิทีเดียว แต่ถ้าไม่ได้ตำราก็ยังมีเทคนิกพิเศษให้ใช้อีก 8 เทคนิกครับท่านใดสนใจก็ลองค้นเอาได้ครับ
สุดท้ายขอส่งท้ายด้วยภาษิตทิเบตที่กล่าวไว้ ว่า

ไม่มีใครรู้ว่าหลับไปคืนนี้จะตื่นมาพบกับ “พรุ่งนี้” หรือ “ชาติหน้า”

Read more

ครู 4.0

by admin

February 8, 2018

Intania

0 comments

วารสาร Intania

ยุคนี้เป็นยุค 4.0 ผู้นำมีวิสัยทัศน์ว่าจะสร้างประเทศให้เป็นประเทศไทย 4.0 ทำให้ประชาชนในทุกวิชาชีพต้องทำตัวให้ 4.0 ไปด้วย
ซึ่งในวันครูที่ผ่านมาที่ผมมีคิวจัดรายการวิทยุการศึกษานั้นในรายการมีการเปิดประเด็นคำถามว่าครู 4.0 นั้นเป็นเช่นไร
ผมเห็นว่านี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยขอนำมาแบ่งปันทางนี้ด้วย เพราะนี่เป็นคำถามที่ไม่ควรจะเพียงใช้ความรู้สึกอัตโนมัติยามได้ยินคำว่า 4.0 มาตอบแบบเหมา ๆ รวม ๆ ว่าก็คงหมายถึงการนำเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต โซเชียลหรือความล้ำสมัยต่าง ๆ มาใช้ในวิชาชีพนั้น ๆ แต่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างชัดเจน เพราะถ้าภาพเป้าหมายผิด ที่ทุ่มเทพยายามผลักดันเดินทางกันเหนื่อยยากนั้นก็จะผิดตามไปด้วย เหมือนอย่างวันหยุดยาวซาวเสียงสมาชิกทุกคนในบ้านก็บอกจะไปเชียงใหม่กัน ถามลูก ลูกก็บอกเชียงใหม่ ถามหลาน หลานก็ไปเชียงใหม่ ถามปู่ ถามย่าก็ไปเชียงใหม่ ทุกคนในบ้านเก็บกระเป๋าเตรียมสัมภาระเข้าของจะไปเชียงใหม่กันหมด แต่พอเอาเข้าจริงยังไม่มีใครรู้เลยว่าเชียงใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร สภาพภูมิอากาศร้อนเย็นแค่ไหน ที่เที่ยวมี อะไรบ้าง อาศัยได้ยินแต่เสียงลือ เสียงเล่าอ้างว่าเชียงใหม่นี้สวยงามน่าไป ก็รีบสรุปโปรแกรมกัน จนสุดท้ายอาจมีการติดห่วงยางไปด้วยหวังจะไปเล่นน้ำด้วยเสียอย่างนั้น
ก็ไม่ต่างจากยุค 4.0 นี่เหมือนกันครับ จะไปกันทราบหรือยังว่า 4.0 หน้าตาเป็นอย่างไร
จะตอบคำถามนี้ให้เห็นภาพต้องทราบก่อนว่าแล้ว 1.0 2.0 3.0 คืออะไร ซึ่งจากที่ให้คำจำกัดความกันไว้ ก็พอกล่าวได้ว่า
– ประเทศไทย 1.0 ก็คือสภาพประเทศที่เราคุ้นเคยมาตลอดช่วงชีวิตคือเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนดำรงชีพด้วยการทำเกษตร เพาะปลูก เก็บเกี่ยวนำผลผลิตไปขาย จะมีแปรรูปบ้างก็เป็นการทำกันในครัวเรือน
– ประเทศไทย 2.0 ก็เป็นยุคถัดมาที่เราต้องการเปลี่ยนประเทศจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม มีการเริ่มทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีการกู้เงินมาลงทุนในระบบสาธารณูปโภค รัฐบาลส่งสเริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
– ประเทศไทย 3.0 ก็ขยับมาอีกนิดในช่วงที่เราจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ปรับระดับของอุตสาหกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมหนัก ยกระดับเครื่องจักรในโรงงานเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย อัตโนมัติทั้งระบบเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เป็นจำนวนมากที่สุด
จนมาถึงวันนี้ที่เราบอกจะให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งไปในเรื่องของการผลิตนวัตกรรม สินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเติบโตได้แบบเท่าทวี
นี่เป็นนิยามที่มักใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งหากพิจารณาให้ถี่ถ้วนจะเห็นว่านั่นเป็นเพียงภาพภายนอก ที่หากจะเอาให้ชัดจริง ๆ เราต้องรู้ถึง “แก่น” ของแต่ละยุคนั้นว่า 1 2 3 และ 4 โดยเนื้อแท้แล้วคืออะไร ซึ่งหากเจาะลึกลงไปในมิติของ “วิถีชีวิต” หรือ “วิธีคิด” ก็พอจะสามารถบอกได้ว่า
ยุค 1.0 เป็นยุคของสังคมเกษตรกรรม ยุคที่คนทำงานหนักแต่ได้ผลผลิตน้อย ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ทำมากได้น้อย
ยุค 2.0 เป็นยุคสังคมอุตสาหกรรมเบา มนุษย์เริ่มทำเครื่องทุ่นแรงในการทำงานมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ทำงานได้ไวขึ้น ทำงานน้อยลง ได้ผลมากขึ้น
ยุค 3.0 เป็นยุคสังคมอุตสาหกรรมหนัก สังคมที่ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เครื่องจักรสามารถผลิตสิ่งของออกมาในปริมาณที่มาก เรียกได้ว่า ทำน้อยลงไปอีกแต่ได้ผลมากขึ้นอีก
ส่วนยุค 4.0 คือยุคสังคมแห่งการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยการทำอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดทางด้านนวัตกรรม นั่นก็คือ “การทำให้น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลออกมากที่สุด” นั่นเอง
แต่การสรุปด้วยคำ “ทำน้อยได้มาก” นี้แม้จะตรงและเห็นภาพชัดแต่ก็อาจทำให้คนฟังรู้สึกถึงความไม่ดีแต่ฝ่ายเดียวได้ ดังนั้นก็ขอเตือนให้มองการทำน้อยได้มากนั้นในมุมที่สร้างสรรค์ นั่นคือมุมของการบริหารที่จะต้องบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยความฉลาดถึงขีดสุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางงบประมาณที่จะต้องลงทุนให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลตอบรับมากมายมหาศาลอย่างที่เรียกว่า Start Up ทรัพยากรด้านช่องทางที่ต้องใช้ช่องทางที่ถูกและกว้างไกลที่สุดอย่างโลกไซเบอร์ หรือต้องใช้ทรัพยากรด้านเวลาให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งก็มักจะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต (นั่นทำให้คนมอง 4.0 ติดอยู่แต่กับเรื่องของเทคโนโลยี)
พอทราบแก่นเช่นนี้แล้วคำตอบก็ไม่ยากเกินไปแล้วครับ
หน้าที่ของครู 4.0 จึงต้องสามารถสอนให้ศิษย์มีความสามารถในการทำน้อย ได้มาก แต่ไม่ใช่สอนให้ขี้เกียจ หรือคดโกงนะครับ ครูต้องสอนเด็กให้มีความคิดทางด้านนวัตกรรมเพื่อมาบริหารทรัพยากรสังคม ประเทศ และโลกใบนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือการทำน้อยแต่ได้ผลผลิตในการแก้ปัญหาทางสังคมได้มาก ส่วนการจะพึ่งพาเทคโนโลยี หรือไม่นั้นผมมองว่าเป็นประเด็นรองลงไป นี่คือหน้าที่ของครูยุค 4.0 ครับ
ขณะที่ตัวครูเองก็ต้องเป็นครู 4.0 ด้วยเช่นกัน นั่นคือต้องเป็นครูที่สอนศิษย์น้อยแต่ศิษย์กลับได้ผลมาก
แล้วสอนอย่างไรให้น้อยแล้วเด็กได้มาก คำตอบก็คือการสอนให้เด็กรักที่จะไปหาความรู้กันเองนั่นเองครับ เพราะเมื่อครูสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดนิสัยการรักที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองพร้อมให้เครื่องมือในการไปแสวงหาความรู้นั้นแก่เด็ก ผลที่ตามมาจะทวีค่าอย่างนับไม่ถ้วน เด็กจะตามศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ตลอดไม่ต้องรอเพียงเข้าชั้นมาเรียนกับครู นี่ล่ะครับ สอนน้อยได้มาก
สุดท้ายผมขอสรุปครูยุคต่าง ๆ ดังนี้ครับ
ครู 1.0 สอนให้เด็กจำ
ครู 2.0 สอนให้เด็กคิด
ครู 3.0 สอนให้เด็กวิเคราะห์และสังเคราะห์
ครู 4.0 สอนให้เด็กไปหาความรู้ได้เองครับ
เอ..ว่าแต่วิศกร 4.0 นี่จะเป็นอย่างไรกันนะ

Read more

จอมบงการ

by admin

January 14, 2018

Happy+

0 comments

นิตยสาร Happy+ Jan 2018

โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง สิ่งต่างๆที่เพียรก่อร่างพัฒนามาก็อาจกลายเป็นความสูญเปล่าไปเพียงช่วงเวลาแค่ข้ามคืน จนในระยะหลังจำเป็นต้องมีคำคุณศัพท์ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำที่เราคุ้นหูกันดีนั่นคือคำว่า “ความยั่งยืน” ที่มักใช้ร่วมกับคำว่า “พัฒนา” จนกลายเป็นโจทย์ในหลายเวทีว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน”
และในโอกาสที่ผมได้ไปร่วมในเวทีสัมมนาวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” อันเป็นประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาเช่นเดียวกับธีมของ Happy+ ฉบับนี้ที่เป็นฉบับรับวันครูนั้นผมก็ขอนำสิ่งที่บรรยายบนเวทีนั้นมาขยายความต่อให้ผู้อ่านได้ลองพิจารณากันนะครับ
โดยผมเริ่มจากการมองคำว่ายั่งยืนนี้ในอีกมุม คือมองในมุมว่าแล้วสิ่งใดที่ทำให้สังคมนั้น “ไม่ยั่งยืน” ซึ่งเมื่อตีโจทย์ในมุมนี้ก็จะได้คำตอบว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่ยั่งยืนขึ้นก็คือการถูกรุกรานจากภายนอกด้วยหวังผลประโยชน์จากทรัพยากรหรือหวังจะครอบงำระบบตลาด ซึ่งการจะป้องกันได้ก็ต้องรู้เสียก่อนว่าเขาจะใช้อาวุธอะไรในการยึดครองนี้เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือหรือตอบโต้กลับได้ถูก
แต่แน่นอนว่าอาวุธยุคนี้ไม่ได้เป็นอาวุธโดยสภาพที่เห็นได้ชัดแบบปืน ผา หน้าไม้ หรือรถถัง เครื่องบินรบให้คนถูกรุกได้ตั้งรับกันง่าย ๆ แต่อาวุธที่มนุษย์ใช้ยึดครองกันนั้นแปรสภาพเนียนขึ้นจนคนตั้งรับพลิกตำราไม่ทัน ที่พอจะเห็นภาพไม่ยากก็เช่นอาวุธในยุคทุนนิยมที่แปรจากอาวุธสงครามมาสู่เงินทุน ใครมีทุนหนาก็ยึดคนทุนน้อยได้ไม่ต่างจากใครมีกองพลใหญ่ไล่ขยี้กองร้อยจิ๋ว ดั่งคำทีว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก
แต่เงินทุนว่าเริ่มเนียนแล้ว อาวุธในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนั้นกลับยิ่งเนียนกว่า เพราะแปรต่อไปอีกขั้นที่มีความซ่อนรูปมากก็คือเป็น “ความรู้” หรือ “ค่านิยม”
โดยค่านิยมนี้เมื่อมาผนวกเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมอุตสาหกรรมมาสู่สังคมโซเขียลที่คนสื่อสารกันด้วยสัญลักษณ์ ดั่งที่เรียกว่าสังคมเชิงสัญลักษณ์แล้วมาแปรรูปให้สัมผัสได้ง่ายขึ้นจึงเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า “วาทกรรม” หรือผลึกความรู้ที่จะส่งทั้งความจริง ความรู้ และกรอบความคิดที่ต้องการออกไปสู่ผู้รับสาร
วาทกรรมนี้เป็นเสมือนเครื่องมือที่ผู้มีอำนาจใช้ปกครองคนในยุคข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพยิ่งกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ใด ๆ ที่มนุษย์เคยผลิตออกมา เพราะวาทกรรมนี้ผู้โดนอาวุธจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนโดนปกครองอยู่
นี่ไม่ใช่การล้อกันเล่นแต่เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ที่คนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นทาส กำลังถูกบงการให้ไปแสวงหา หรือใช้ชีวิตตามที่ผู้ชักใยที่อยู่เบื้องหลังต้องการ ทั้งยังนึกว่าตนมีอิสระในชีวิตสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง ทำให้นอกจากจะไม่คิดลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วยังมีแต่จะยิ่งยอมตัวเป็นทาสกันมากขึ้นเพราะนึกว่าตนเป็นไทอย่างยิ่งอยู่
การแก้มีแต่การหมั่นสำรวจความจริงด้วยตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้ทาสสังเกตโซ่ตรวนที่พันธการอยู่นี้ออก และเมื่อเห็นแล้วว่าตนถูกตรวนอยู่นั่นแหละถึงจะเกิดขั้นตอนการดิ้นรนไปสู่ความอิสระอย่างแท้จริง
ครูที่เป็นเลิศจึงต้องสามารถสร้างสิ่งนี้ให้แก่ศิษย์ได้ ทำให้ศิษย์สามารถเห็นจอมบงการผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังได้
ดั่งคำที่พระพุทธเจ้าตรัสในวันที่พระองค์ตรัสรู้ว่า
“เราแสวงหานายช่างผู้ทำเรือน เมื่อไม่ประสบ จึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สังสาระ มีชาติเป็นเอนก ความเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์, แน่ะนายช่างผู้ทำเรือน เราพบท่านแล้ว, ท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้, ซี่โครงทุกซี่ของท่าน เราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว, จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว, เพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้ว”
ฉะนั้นความรู้ที่เราควรได้จากการเรียนก็คือความรู้ในการหาจอมบงการนี้ให้เจอครับ
ไม่ทราบมีใครเห็นจอมบงการที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของตัวเองกันหรือยังครับ !

Read more

งบชีวิต

by admin

January 14, 2018

40+

0 comments

40+ Jan 2018

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติยามปีเก่าผ่านพ้น ปีใหม่มาเยือน ที่บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จะทำการปิดงบกำไร – ขาดทุนเพื่อมาใช้สะท้อนความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรนั้น ๆ
ธรรมเนียมนี้ยังเหมาะจะนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวด้วย ที่ทุกคนก็ควรทำการประเมินชีวิตของตนเช่นกันว่าปีที่ผ่านมานั้นการใช้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด
แต่ตัวชี้วัดที่ผมเสนอให้ใช้ในการประเมินนี้ไม่ใช่ตัวเลขทางบัญชีอย่างเงินในธนาคาร มูลค่าของสินทรัพย์ หรือจำนวนสาขาของบริษัทนะครับ
ตัวชี้วัดเหล่านั้นเหมาะไว้ใช้ประเมินเรื่องธุรกิจไม่สามารถใช้ชี้วัดความก้าวหน้าของชีวิตได้จริง ต่างจากตัวชี้วัดที่ผมจะเสนอให้นำไปใช้นี้ที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จหรือล้มเหลวของชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
ตัวชี้วัดนั้นคือ “อิสรภาพ” แห่งชีวิตครับ
อิสรภาพนั่นแหละครับที่ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกชีวิตควรคำนึงถึง และควรตั้งเป็นตัวชี้วัดที่ต้องทำการประเมินในทุกปี
แต่ปัญหาคือเราจะวัดความเป็นอิสระได้อย่างไร ในเมื่อมันไม่มีตัวเลขให้มาเทียบเหมือนตัวเลขในบัญชีธนาคาร หรือไม่มีลำดับชั้นของตำแหน่งมาแสดงให้เห็นถึงสถานภาพในองค์กร
ไม่ยากครับหากวัดตรง ๆ ลำบากเราก็วัดสิ่งตรงข้ามแทน นั่นก็คือวัดความเป็น “ทาส” ครับ
วิธีการก็หาเวลานั่งเงียบ ๆ ในมุมสงบ นำกระดาษมาสักแผ่น (หรือหลายแผ่น) แล้วค่อย ๆ นึกย้อนว่าในรอบปีที่ผ่านมาชีวิตเราที่ใช้ไปนั้นถูก “บงการ” ด้วยสิ่งใดบ้าง ? แล้วเราใช้ “วิธีการ” ใดกระทำเพื่อให้ได้บรรลุต่อสิ่งนั้น เช่น
หากต้นปีเราถูกความอยากได้โบนัสบงการเลยยอมโกหกลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดก็แปลว่าเราเป็นทาสของเงิน
หากกลางปีเราถูกความอยากได้รางวัลเกียรติยศบงการเลยยอมละเลยการดูแลลูกน้อยก็แปลว่าเราเป็นทาสของชื่อเสียง
หากสิ้นปีเราถูกความอยากได้ตำแหน่งใหญ่บงการเลยยอมใส่ความเพื่อนรักเพื่อให้ได้มาก็แปลว่าเราเป็นทาสของตำแหน่งงาน
.
ฯ ล ฯ
และเมื่อเสร็จแล้วหากในบันทึกปรากฏว่าเราตกเป็นทาสของสารพัดสิ่ง ที่สำคัญเรายังยอมก้มหัวให้มันขนาดทำผิดทำนองคลองธรรม จารีต ประเพณี หรือแม้แต่ผิดกฏหมาย เช่นนี้แสดงว่าชีวิตเรา “ขาดทุน” ยับเยิน
ขณะที่ถ้าในบันทึกเรามีสิ่งที่เราเป็นทาสเช่นกัน แต่ไม่ถึงกับบงการให้เราทำอะไรผิด หรือละเลยหน้าที่ทางสังคมอื่น ๆ ก็ถือว่างบเรา “เท่าทุน”
แต่ถ้านั่งนึกย้อนแล้วพบว่าทุกสิ่งที่เราทำล้วนทำจากเหตุและผลอันสมควร เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเอง ของครอบครัว และของเพื่อน ๆ ร่วมสังคม เช่นนี้เรียกว่าเรามี “กำไร” ครับ
ค่อย ๆ จดดูครับ การเป็นทาสนี้ไม่ผิดถ้าเรารู้ว่าเราเป็นทาสอะไร เพื่อที่เราจะได้นำมาวางแผนเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากความเป็นทาสนั้น
ปัญหาที่ตามมาหลังจากเมื่อรู้ว่าตัวเป็นทาสของสิ่งใดแล้วก็คือแล้วจะทำอย่างไรให้เป็นไท
คำตอบเหมือนจะยากแต่ที่จริงไม่ยากมากนักเพราะเรามีศาสดาเอกของโลกอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนวทางไว้ให้แล้ว เป็นแนวทางที่พระองค์ทรงมอบให้แก่พระภิกษุในวันมาฆบูชานั่นคือ การละชั่ว การทำดี และการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นไปตามวิถีการใช้ชีวิตประจำวันสมัยนี้ได้ไม่ลำบาก
เริ่มจากการละชั่ว หรือในที่นี้ก็คือการเลิกจากสิ่งที่รอยรัด (ที่เราประเมินไว้นั้น) ด้วยการทำให้เห็นความไม่ดี ไม่งาม ความโหดร้ายของมัน เหมือนเราอยากเลิกบุหรี่เราก็ต้องไปดูความทรมานของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งจากบุหรี่ หรือเราอยากเลิกการพนันเราก็ต้องไปอ่านข่าวการทวงหนี้พนันที่นำพาอันตรายมาถึงครอบครัวที่รักของเรารู้ให้ชัดเจนจนเกิดความขยาดขลาดกลัวต่อสิ่งนั้น
เมื่อรู้ผลเสียอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ลำดับต่อไปก็คือการทำดี หรือการสร้างสภาวะดี ๆ ให้เป็นเป้าหมายใหม่แก่ตัวเอง เพื่อที่เราจะได้ไม่เคว้งว่าพอเลิกสิ่งไม่ดีแล้วไม่รู้จะไปต่อทางไหน เราจะได้มีทิศ มีทางให้เดินไป เทียบตัวอย่างเดิมคือหลังจากที่เห็นผลเสียของบุหรี่หรือการพนันแล้ว แต่ถ้าเราไม่มีกิจกรรมใหม่ที่ดีมาทำให้คุ้นชิน ก็ง่ายที่จะหยิบบุหรี่กลับมาสูบใหม่ หรือง่ายที่จะเลี้ยวรถเข้าบ่อนอีก ดังนั้นเราต้องสร้างชีวิตใหม่อันดีงามนั้นขึ้นมา อย่างไปออกกำลังกับเพื่อน หรือหาอาหารมาทำกิน หาเกมมาเล่นสร้างความสุขกับลูกหลานในบ้าน
ส่วนขั้นสุดท้ายคือการทำใจให้ผ่องแผ้วนั้น ก็คือการไปลองสัมผัสให้รู้ซึ้งถึงความน่ายินดีพอใจของสภาวะความสุขอันแผ้วผ่องปราณีตคือความสุขจากสมาธิ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงเราให้ยังคงเดินทางอยู่ในวิถีแห่งสีขาว เพราะด้วยวิถี และค่านิยมสารพัดในสมัยทุนนิยมที่บูชาเงินเป็นพระเจ้า จะมีสิ่งยั่วยวนที่มาคอยล่อเราด้วยเทคนิกการประชาสัมพันธ์ระดับครู ด้วยสิ่งยั่วยวนระดับจักรพรรดิ์ให้เราเขวพร้อมไหลลงต่ำอยู่ตลอดเวลา หลุดจากกับดักนี้ ก็มาเผชิญกับกับดักใหม่ที่เนียนกว่า จูงใจกว่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จึงมีเพียงการได้เสพสุขที่สุขจริง ๆ นี้เท่านั้นถึงจะมีความมั่นคงพอที่จะยึดเราไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสนั้น
ตัวอย่างเช่นทุกคนรู้ว่าเหล้าเบียร์ไม่ดีดื่มแล้วอาจสนุกในตอนต้อนแต่ส่งผลให้ปวดหัวทรมานในภายหลัง และเช่นกันที่ทุกคนนั้นก็รู้ถึงผลดีที่ได้จากการออกกำลัง ได้เข้ายิมจนมีสุขภาพแข็งแรง แต่บางเย็นพอมีเบียร์มาวางตรงหน้า มีเพื่อนมาชวนไปดริงก์ก็มักจะห้ามใจไม่ได้ แต่หากเขาลองทำสมาธิก่อนนอนทุกคืนจนได้รับผลเป็นความสุขอันปราณีตจากสมาธิ เขาก็จะไม่อยากแลกความสุขแบบมึน ๆ นั้นกับสุขอันแสนจะปราณีตอีกต่อไป
การจะปลดปลื้องพันธนาการจากสิ่งร้อยรัดของเรานี้ก็เช่นกัน นอกจากรู้ข้อเสีย เห็นข้อดีของเป้าที่ดีงามแล้วยังควรลองหาโอกาสสัมผัสความสุขในระดับสูงนี้ด้วยเพื่อจะได้มีทั้งแรงและความมั่นคงเพียงพอ
ทำงบชีวิตประจำปีกันแล้ว ก็วางแผนชีวิตปีหน้าเพื่อปลดเปลื้องพันธการของสรรพสิ่งออกจากชีวิตเราไปเรื่อย ๆ ด้วยนะครับ สักวันหนึ่งอิสรภาพที่แท้จะเป็นรางวัลอันหอมหวานของเราครับ

Read more

กิเลส 1500 ตัณหา 108

by admin

January 14, 2018

Intania

0 comments

ช่วงปลายปีต่อต้นปีเช่นนี้เป็นช่วงแห่งความสุขของหลาย ๆ คน
ลมหนาวที่โชยเข้ามาแม้จะไม่เย็นจัดทั้งยังเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ แต่ก็พอให้คนที่อยู่ในเขตร้อนอย่างพวกเราได้อิ่มเอมกับบรรยากาศเนิบ ชิล เนรมิตความรู้สึกแสนโรแมนติกสุดพิเศษให้เกิดขึ้นได้
อีกทั้งสารพัดงานเลี้ยงประจำปีที่มักจะจัดกันช่วงนี้ก็ทำให้ได้บันเทิงเริงใจกันบ้างหลังจากเครียดกันมาตลอด 12 เดือน
ที่สำคัญด้วยสมมติแห่งการเปลี่ยนปีพ.ศ.ก็อดไม่ได้ที่จะทำให้เกิดความหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่นี้จะมีสิ่งดี ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิต เป็นช่วงที่ใช้เติมเต็มชีวิตด้วยความฝันก่อนจะต้องเผชิญกับความจริง (ที่มักจะไม่ตรงกับความฝัน) ในปีต่อไป
ลูกจ้าง พนักงานก็หวังจะได้เงินเดือนปีใหม่นี้เพิ่มขึ้นเยอะ ๆ แถมโบนัสก้อนโต ๆ กับตำแหน่งที่สูงขึ้น
มนุษย์เงินเดือนก็หวังเปลี่ยนสถานะมาเป็นเจ้าของกิจการ
เจ้าของกิจการก็หวังยอดขายให้เติบใหญ่แบบก้าวกระโดด
นักลงทุนก็หวังขยายสาขา โรงงาน บุกตลาดโลกกัน
นั่นเป็นความหวัง และความฝันมาตรฐานของคนในวัยทำงาน
แล้วถ้าไม่ได้ทำงานแล้วเป็นคนวัยเกษียณล่ะปีใหม่นี้ควรหวังอะไรดี ?
คำตอบที่ถูกต้องสำหรับชาวพุทธก็คือหวังว่าชีวิตปีใหม่นี้จะมีความสุขมากขึ้น มีปัญญาสะสมไว้เป็นเสบียงเพื่อเดินทางต่อไปสู่ที่สุดแห่งความสุขหรือนิพพานในเวลาอันใกล้ หรืออย่างน้อยก็ปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้น เป็นทุกข์จากความร้อยรัดของ “กิเลสตัณหา” น้อยลง
พอได้ยินคำว่ากิเลสตัณหานี่แล้วหลายท่านก็คุ้นจนนึกว่าเป็นคำ ๆ เดียวกัน เป็นคำสร้อยที่ต่อกัน รวมถึงวลีอย่าง “กิเลส 1500 ตัณหา 108” ด้วยที่ได้ฟังแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างคำสวยของนักกลอน นักประพันธ์ชั้นครูไป
ที่จริงแล้วกิเลสกับตัณหานี้เป็น 2 คำที่ต่างกันครับ หรือจำนวนกิเลสและตัณหา พันห้า ร้อยแปดนี้เป็นจำนวนจริงที่ระบุในตำราไม่ใช่คำแต่งแต่อย่างใด ซึ่งในฐานะชาวพุทธก็ควรที่จะทราบที่มาของจำนวนนี้ไว้บ้างเพื่อที่เมื่อถึงเวลาต้องทำงานขูดเกลา ขจัดกิเลสจะได้ทราบแหล่งก่อกำเนิดศัตรูร้ายของชีวิตตนนี้ จะได้จัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
เริ่มจากความหมายของกิเลสกันก่อน กิเลสนั้นหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตเร่าร้อนมี 3 ระดับ คือ อย่างหยาบ (วีติกกมกิเลส) ที่บงการให้ทำผิดทางกาย วาจาสามารถกำจัดได้ด้วยการมีศีล อย่างกลาง (ปริยุฎฐาน) ยังไม่ถึงกับบงการให้แสดงออกทางกายกับวาจาได้เกิดอยู่ในจิตสามารถกำจัดได้ด้วยสมาธิ และอย่างละเอียด (อนุสัย) จะนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นเชื้อที่จะก่อให้เกิดกิเลสในขั้นที่สูงขึ้นสามารถกำจัดได้ด้วยปัญญา
สำหรับประเภทของกิเลสนั้นมี 10 อย่างได้แก่
1. โลภะ ความรัก ความพอใจ
2. โทสะ ความโกรธ ความไม่พอใจ
3. โมหะ ความหลง ความไม่รู้
4. มานะ ความถือตัว
5. ทิฏฐิ ความเห็นผิด
6. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย
7. ถีนะ ความหดหู่
8. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
9. อหิริกะ ความไม่ละอายต่อความชั่ว
10. อโนตตัปปะ ความกลัวต่อบาป
กิเลสสามารถเกิดได้ที่จิต 1, เจตสิก 52 และรูป 22 รวมเป็น 75 ดังนั้นจึงมีกิเลสได้ทั้งหมด 10 * 75 = 750 และเกิดได้เป็นในตัวของเราเองกับในตัวของคนอื่นก็คือคูณ 2 ไป จึงกลายเป็นกิเลส 1500 ดังกล่าว
ส่วนตัณหานั้นหมายถึง อาการทะยานอยากในอารมณ์ต่าง ๆ มี 3 ประเภทคือ
กามตัณหา ความอยากในรสสัมผัสต่าง ๆ
ภวตัณหา ความอยากเป็น ความอยากอยู่ในสภาวะใด ๆ
วิภวตัณหา ความไม่อยากเป็น ความอยากพ้นไปจากสภาวะใด ๆ
ตัณหาอาศัยอารมณ์เกิดได้ 6 ช่องทางคือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและอารมณ์ทางใจจึงกลายเป็น 3 คูณด้วย 6 จึงเป็น 18 และเกิดได้ใน 3 กาลคือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงคูณไปอีก 3 กลายเป็น 54 และเช่นกันคือเกิดในตนเองและกับคนอื่นก็คูณไปอีก 2 กลายเป็นตัณหา 108
ที่แจกแจงมาไม่ใช่เพื่อให้ท่องจำเอาไปทำข้อสอบแต่อย่างใด แต่อยากให้เวลาพูดหรือได้ยินวลีคุ้นเคยนี้จะได้ระลึกว่ามันมีกิเลสอยู่ 1500 มีตัณหาอยู่ 108 จริง ๆ ที่คอยจ้องขย้ำเราให้เป็นทาสอยู่ ที่เมื่อรู้แล้วก็ต้องจัดการเพราะกิเลสเป็นของน่ารังเกียจที่ไม่ควรเก็บไว้นานควรหาวิธีกำจัดเสียโดยไว ซึ่งวิธีรวบยอดก็คือการมี “สติ” นั่นเองเพราะสตินั้นโดยธรรมชาติของมันมีหน้าที่ในการป้องกันความชั่วร้ายอยู่แล้ว
ซึ่งการจะมีสติได้นั้นก็ต้องใช้การเจริญสติ ที่อาจคุ้นหูกันก็คือการเจริญสติปัฏฐาน 4 ขยายความอีกหน่อยคือการหมั่นมาระลึกรู้ของ 4 อย่างได้แก่ ร่างกาย ความรู้สึก จิตใจ และธรรมชาติ หมั่นเวียนมาระลึกรู้ในขอบเขต 4 อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ท่านว่าจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของการปฏิบัติธรรมนำไปซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพ้นไปจากกิเลสและตัณหา
ฟังเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงไม่ง่ายครับ ไม่เชื่อลองถามแล้วตอบตัวเองดูว่าตอนนี้เรารู้อะไรใน 4 อย่างนี้ไหม ถ้าไม่โกหกตัวเองหรือเข้าใจอะไรผิดไปเองเชื่อว่าหลายคนจะไม่รู้ครับ เราไม่ค่อยรู้ว่าตอนนี้เรานั่ง ยืนเดินอย่างไรอยู่ เราไม่ค่อยรู้ว่าตอนนี้เราสุขเราทุกข์ เราไม่ค่อยรู้ว่าจิตใจเป็นอย่างไร ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเราไม่ค่อยรู้ธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ
เรามักรู้กันแต่เรื่องที่คิด เรื่องที่อยากได้ และนั่นเองคือสิ่งที่บงการเราให้ไปก่อกรรม กระทำการเพื่อมาตอบสนองความอยาก (ตัณหา) นั้น
ลองกันดูนะครับ รู้ทฤษฏีแล้วว่ากิเลสมี 1500 ตัณหามี 108 ตอนนี้มารู้วิธีการกำจัดภาคปฏิบัติของจริงกัน เมื่อรู้และทำจริงจะได้ผลเป็นความสุขจริงครับ

Read more