Category : สุขสโมสร

8 ส.

by : Admin      2012-05-21      สุขสโมสร      0 comments

คอลัมน์ FIL นิตยสาร สุขสโมสร
เมษายน 2555

        โลกเปลี่ยน กลวิธีการทำงานก็เปลี่ยน มีเทคนิกใหม่ ๆ ออกมาช่วยให้งานนั้นเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นออกมาเรื่อย ๆ แต่เกือบทุกวิธีเหมาะที่จะนำมาใช้ในบางเวลา พอสถานการณ์เปลี่ยนกลเม็ดนั้นก็ไม่สามารถก่อประโยชน์ได้เต็มที่ บางวิธีแค่เพียงชั่วข้ามปีก็ไม่เหมาะจะนำมาใช้แล้ว องค์กรที่เสียเงินส่งเจ้าหน้าที่ตนไปอบรมแพง ๆ มาก็ต้องกุมขมับที่ต้องปรับอีกรอบ เทคนิกพวกนี้ก็มักจะเป็นเรื่องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โลกธุรกิจหมุนไปทางไหน สถาบันฝึกอบรมก็รีบขยับออกหลักสูตรมาหาเงินตาม ทำให้บางหลักสูตรไม่มีภูมิต้านทานทางกาลเวลาเพราะทำมาแบบฉาบฉวย         แต่ก็มีบางวิธีเช่นกันที่อยู่ยืนยงจนเหมือนจะเป็นอมตะซึ่งหากสาวลึกลงไปจะเห็นว่าเทคนิกอมตะนี้จะเริ่มมาจากแก่นข้างใน ตั้งมาจากตอ ผุดมาจากหัวใจของงานทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกยุคสมัย แม้ภายนอกเคลื่อนไปไกลปานใดหลักจากแก่นนั้นก็ยังสามารถใช้ได้อยู่         หนึ่งในนั้นคือหลัก 5 ส. ที่หน่วยงานเล็กใหญ่ ทั้งเอกชน ราชการ ไปถึงบริษัทข้ามชาติใช้กันอย่างแพร่หลายอันประกอบด้วย สะสาง ข้าวของ อุปกรณ์ เครื่องใช้สิ่งใดใช้งาน สิ่งใดไม่ใช้ก็นำออกไป สะดวก จัดการเครื่องมือต่าง ๆ ให้สะดวกใช้ ปลอดภัย สะอาด ทำความสะอาดเครื่องมือ สถานที่ สุขลักษณะ จัดสถานที่ อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามหลักอนามัย สร้างนิสัย อบรมระเบียบวินัย เคร่งครัดกับกฏข้อบังคับ         สถานที่ทำงานเช่นนี้ย่อมทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย คนทำสบาย เจ้านายแฮปปี้ซึ่งผลที่ผ่านมาหลายทศวรรษก็พิสูจน์ว่าหลักนี้ช่วยให้งานดีมีสุขได้จริง เลยนึกดูว่าน่าจะมีหลักพื้นฐานเช่นนี้แต่มาใช้จัดการชีวิตส่วนตัวเราบ้างก็น่าจะดี น่าจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจเรานั้นเป็นสุข ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขึ้นมาก ก็พอเหมาะวันก่อนได้ยินครูบาอาจารย์ท่านให้หลักการพัฒนาตัวเรานี้มาหลักหนึ่ง ดีมาก ๆ ก็ขอนำมาฝากคุณ ๆ ด้วยนะครับ หลักนั้นเรียกว่าหลัก 3 ส. ได้แก่ สะอาด สงบ สว่าง         ส.แรกคือ ส. สะอาด จะให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ต้องเริ่มจากทำความสะอาด ขัดเกลาชีวิตเราให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง สร้างความอึดอัดลำบากแก่เจ้าของเสียก่อนโดยเฉพาะความสะอาดของจิตใจอันเป็นรากฐานส่งออกไปสู่ภายนอก ซึ่งใจที่สะอาดไม่สกปรกก็คือใจที่ไม่ต้องคอยพะวงกับความหมองเศร้าต่าง ๆ หลัก ๆก็ได้แก่การไม่ไปสร้างเวร ก่อกรรม เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของผู้อื่น ชีวิตนั้นชัดเจนอยู่แล้วหากเราไปฆ่าใคร หรือกลั่นแกล้งใครชีวิตเราย่อมไม่เป็นสุข อาจสะใจเมื่อกระทำแต่หลังจากนั้นเราต้องคอยพะวงถึงผลที่ตามมาทั้งด้านกฏหมายบ้านเมือง หรือความแค้นส่วนตัว เช่นเดียวกับการเบียดเบียนทรัพย์สินที่คนอื่นหามาด้วยความลำบากด้วยการขโมยหรือฉ้อฉลมาอาจให้เราสุขจากทรัพย์นั้นเมื่อแรกแต่ก็ต้องห่วงถึงการทวงคืนในอนาคต ที่เป็นนามธรรมก็อย่างเรื่องของรักของหวงลูกเขา เมียเขา แฟนเขาเราไปเบียดบังมาย่อมสร้างความขุ่นเคืองขึ้น หรือแม้กระทั่งเรื่องการพูดการจาที่จับต้องไม่ได้แต่ก่อให้เกิดมลภาวะให้เราเครียดต่อได้เมื่อพูดโกหกเพ้อเจ้อ หรือยุแยงตะแคงรั่ว สุดท้ายก็เรื่องของการดื่มเหล้าเคล้าโลกีย์ที่ใครเคยเมาย่อมรู้ว่าเป็นภาวะตรงข้ามกับคำว่าสะอาดแค่ไหน         สรุปรวมแล้วง่าย ๆ เลยครับ สะอาดในส.แรกของเราก็คือเรื่องพื้นฐานอย่างศีล 5 นั่นเองเมื่อเรามีศีลดีแล้วใจเราก็จะสะอาดไม่กังวล หรือรกรุงรังกับสิ่งที่จะตามมา         ส.ต่อไปก็ ส.สงบ เมื่อปลอดโปร่งโล่งจากความไม่เบียดเบียนใครแล้วแต่ใจเรามักจะฟุ้งซ่าน คิดอยากได้ อยากเป็นไปเรื่อยเปื่อยซึ่งเท่ากับบั่นทอนกำลังของใจเราเอง ดังนั้นจึงต้องมีขั้นส.สงบขึ้นเหมือนเป็นการชาร์จแบต นั่นคือพักจิตจากความคิดต่าง ๆ พาจิตเข้าสู่ความสงบระงับบ้าง หาเวลาฝึกให้จิตอยู่กับความนิ่ง อยู่กับภาวะที่ปลอดจากความคิด อันจะนำมาซึ่งพละกำลังของจิต ร่างกายทำงานทั้งวันตกค่ำก็ต้องการการนอนหลับพักผ่อน จิตก็คิดอยู่ทั้งวันก็ต้องหาเวลาให้จิตได้พักบ้าง ซึ่งก็คือการทำสมาธินั่นเอง         สุดท้ายส.สว่าง เมื่อจิตสะอาดแล้ว ได้พักสงบมีพลังแล้วก็นำมาใช้งานสร้างความสว่างหรือพัฒนาให้เกิดปัญญาในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรานั่นเอง เพราะเมื่อใจมีแรงแล้วนำมาพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ย่อมแจ้งชัด ตรงเป้า ก่อให้เกิดผลได้จริง จะคิดเรื่องการงานที่คัางค้าง คิดแก้ปัญหาส่วนรวมส่วนต้วต่าง ๆ ก็ย่อมได้ทางออกที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และยิ่งหากนำมาใช้ในเรื่องของการแสวงหาความจริงของชีวิต ใช้เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดของชีวิตก็จะยิ่งคุ้มค่าของความเป็นมนุษย์ หรือเจาะจงลงไปว่านำมาใช้ให้เกิดปัญญาในเรื่องของทุกข์ และการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ได้ ซึ่งในแบบนี้เราเรียกอีกอย่างว่า วิปัสสนาครับ FIL ฉบับนี้ฝากคุณไป 8 ส. เต็ม ๆ 5 ส. ให้คุณนำไปใช้ในที่ทำงาน และฝาก 3 ส. นี้ให้คุณนำไปใช้กับชีวิตส่วนตัวครับ !!


แสดงความคิดเห็น