ข่าวสารกิจกรรม

Strength in Action!

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ คือ การรู้จุดแข็งของตนเอง และรู้จักนำจุดแข็งนั้นมาใช้...

บรรยากาศการเรียน reset your life

บรรยากาศการเรียน reset your life ที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย(เพราะคนบรรยายต้องพิจารณาความเสื่อมไปแห่งสังขารอย่างจริงจังแล้ว...

ภาพกิจกรรม Innovative career

บรรยากาศการอบรมที่ได้แลกเปลี่ยนกับผู้สนใจ...

ชีวิตสุข 6 มิติ

6 มิติในการตั้งเป้าผ่านบอร์ดเกม...

เสวนาหัวข้อ

Pavilion: Live Well & Leave Well ณ CTW...

ถอดรหัสเทคโนโลยี Blockchain สู่การทำบุญร

โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา...

พบข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ แสดงหน้า 1/6