//kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/logo-media.jpg

สกู๊ปกับคิดใหม่

http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/10/loderr-500x300.jpg
สถาบันคิดใหม่เสนอนวัตกรรมออกกำลังกายผู้สูงวัยศาสตร์ตะวันตกผสานวิถีพุทธ

สถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก และซีเนียร์ฟิตเนส เปิดเวทีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการออกกำลังกายผู้สูงวัย ศาสตร์ตะวันตกผสานวิถีแห่งพุทธ เน้นกายเข้มแข็ง จิตเบิกบาน สู่คนคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้ง

ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ 10% จากประชากรทั้งประเทศ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากหลายเหตุปัจจัย

อ่านต่อ....

http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0001-400x400.jpg
นิตยาสารหมอชาวบ้าน
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/Banan-Family-June-14-2011c1-400x400.jpg
นิตยาสารสุขสโมสร
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/รูปภาพ-142-400x400.jpg
นิตยาสารสุขกาย สบายใจ
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/image-3-e1497346496231-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/nn-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/image-e1502448498743-400x400.png
ประชาชาติธุรกิจ Online
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/image-1-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/news_001_1-400x400.png
หนังสือพิมพ์มติชน
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2533-e1482983141627-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/ขวัญ2-400x400.jpg
นิตยาสารขวัญเรือน
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/003.Thansettakit-P.129_Feb-14-162013_3-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/1.Banana-Family-Park-March-28-20111c-400x400.jpg
นิตยาสารธรรมลีลา
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/image-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/fn-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/image-5-e1497348006449-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG-20120902-01051-400x400.jpg
นิตยาสาร WHO
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/004.SMEs-Report-Magazine-P.50-51_Feb2013_3-400x400.jpg
นิตยาสารSMEs

http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/image-1-e1482831163415-400x400.jpg
นิตยาสารSME
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/Post-today-400x400.jpg
หนังสือพิมพ์ Post Today
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/image-3-e1502447739433-400x400.jpg
MGR Online
http://kid-mai.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG-20120423-00580-400x400.jpg
นิตยาสาร HI-CLASS