Category : สุขสโมสร

ไหว้ด้วยสำนึก

by : Admin      2012-07-02      สุขสโมสร      0 comments

คอลัมน์ Family in love นิตยสาร สุขสโมสร

พฤษภาคม 2555               …ด้วยท่านมิได้ยังชีพอยู่เพื่อตนเอง         ดังนั้นท่านจึงยังชีพอยู่ชั่วนิรันด์…        

               ข้างต้นเป็นคำสอนของท่านเล่าจื้อ ที่ผมมักใช้เปิด....

หน้าที่ที่น่าทำ

by : Admin      2012-06-18      สุขสโมสร      0 comments

คอลัมน์ ทรัพย์ในธรรม นิตยสาร สุขสโมสร

พฤษภาคม 2555

        ปัจจุบันมีการพูดถึง “สิทธิ” กันมาก มีการเรียกร้องสิทธิ์ในมิติต่าง ๆ แทบจะทุกภาคส่วนของสังคม ที่คุ้นกันที่สุด ก็เช่นสิทธิ์ความเสมอภาคระหว่างเพศ สิทธิ์ของผู้บริโภค สิทธ์ของประชาชน สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งสิทธิ์ของลูก         แต่หากจะให้ครบถ้วนเราควรพูดถึงสิทธิ์น....

8 ส.

by : Admin      2012-05-21      สุขสโมสร      0 comments

คอลัมน์ FIL นิตยสาร สุขสโมสร
เมษายน 2555

        โลกเปลี่ยน กลวิธีการทำงานก็เปลี่ยน มีเทคนิกใหม่ ๆ ออกมาช่วยให้งานนั้นเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นออกมาเรื่อย ๆ แต่เกือบทุกวิธีเหมาะที่จะนำมาใช้ในบางเวลา พอสถานการณ์เปลี่ยนกลเม็ดนั้นก็ไม่สามารถก่อประโยชน์ได้เต็มที่ บางวิธีแค่เพียงชั่วข้ามปีก็ไม่เหมาะจะนำมาใช้แล้ว องค์กรที่เสียเงินส่งเจ้าหน้าที่ตนไปอบรมแพง ๆ มาก็ต้องกุมขมับที่ต้องปรั....

ห้องทดลอง

by : Admin      2012-02-18      สุขสโมสร      0 comments

คอลัมน์ Family in Love

นิตยสาร สุขสโมสร เดือน กุมภาพันธ์ 2555

        เปิดคอลัมน์ FIL มา 2 ฉบับด้วยเรื่องของครอบครัว หรือห้องครัว กับห้องวิเศษ หรือห้องพระ เลยคิดว่าหากไล่เขียนถึงการสร้างความสุขในห้องต่างๆ ปรับให้ทุกตารางนิ้วของบ้านเปี่ยมไปด้วยอณูแห่งความรักก็น่าจะดี ฉบับนี้ผมเลยขอพาคุณมาสร้างห้องที่ผมขอเรียกว่า “ห้องทดลอง” กันครับ        ....

ห้องวิเศษ

by : Admin      2012-01-17      สุขสโมสร      0 comments

คอลัมน์ Family In Love

นิตยสาร สุขสโมสร เดือน มกราคม 2555

        เดือนก่อนผมเปิดคอลัมน์นี้ไปกับการอรรถาธิบาย ขยายความคำสามัญที่เราคุ้นที่สุด และเป็นสิ่งที่เราอยากได้ อยากสร้างให้สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือคำว่า “ครอบครัว” ที่รากฐานทั้งหมดของความฝันใฝ่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นนี้ผมเห็นว่าเริ่มมาจาก “ห้องครัว” นี่เอง หวังว่าเดือนที่ผ่านมาจะมีคุณแม่ที่หันกลับไปใช้พื้นที่ครัวใน....

พบข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ แสดงหน้า 0/2