Category : Bangkok Weekly

Turtlehut

by : Admin      2017-10-12      Bangkok Weekly      0 comments


ความเป็นมากระท่อมเต่ารีสอร์ต

“ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ในภาวะวิกฤติแบบนี้เราจะเลือกเป็นส่วนไหน”

ด้วยปณิธานและความเชื่อของคุณใหม่ วีรณัฐ  โรจนประภา์ ที่เชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราในปัจจุบันนั้นล้วนเกิดมาจากระบบทุนนิยมที่มุ่งแต่แสวงหากำไรโดยมีความโลภเป็นที่ตั้ง คอยแต่แสวงหาอำนาจมารักษาผลประโยชน์ส่วนตนและใช้ความกลัว....

Q

by : Admin      2017-09-19      Bangkok Weekly      0 comments

คอลัมน์ คิดใหม่ดอตคอม นิตยสารบางกอก
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้มีความพิเศษคือเป็นได้ทั้งตัวอักษรโดด ๆ และเป็นได้ทั้งคำหนึ่งคำ ถ้าเป็นคำก็จะมีความหมายถึงการเรียงลำดับก่อนหลังมาจากคำเต็มว่า Queue สมัยนี้จะคุ้นเพราะไปไหนที่คนคับคั่งก็มักจะมีการพื้นที่ให้คนที่มารอใช้บริการนั้นเข้าคิวกันซึ่งในอดีตนั้นเราไม่มีครับ โอ๊วะ เขียนอย่างนี้อย่าเข้าใจผิดว่าคนแต่ก่อนไร....

Sim city

by : Admin      2017-09-19      Bangkok Weekly      0 comments

คอลัมน์ คิดใหม่ดอตคอม นิตยสารบางกอก
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556

สมัยผมเด็ก ๆ มีเกมยอดนิยมอยู่เกมที่เดี๋ยวนี้ก็ยังฮิตอยู่เพราะเดินตามห้างก็ยังเห็นชื่อเกมเดิมแต่เป็นรุ่นใหม่ออกมาวางโชว์ขายกันอยู่มากมาย แถมยังแตกลูกออกหลานเป็นอีกสารพัดรูปแบบนั่นคือเกม Sim City เนื้อหาของเกมนี้ก็คือสร้างเมือง เริ่มเกมด้วยพื้นที่เปล่ากับเงินก้อนหนึ่งให้เราก็มีหน้าที่ระบุว่าจะสร้างบ้าน สร้างโรงงาน สนามบิน รถไ....

โนอิ้ง บุดดา

by : Admin      2014-05-22      Bangkok Weekly      0 comments

คอลัมน์ คิดใหม่ดอตคอม นิตยสารบางกอก
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2557

        โนอิ้ง บุดดา แปลเป็นไทยว่า รู้จักพระพุทธเจ้า เป็นชื่อองค์กรชาวพุทธองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการกระทำอันไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูป หรือสัญลักษณ์ทางพุทธที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน &nbs....

ทฤษฏี

by : Admin      2014-05-21      Bangkok Weekly      0 comments

คอลัมน์ คิดใหม่ดอตคอม นิตยสารบางกอก
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2557

        ฉบับก่อนเพิ่งคุยเกี่ยวกับการวิจัยไปฉบับนี้ก็ขอต่ออีกนิดนะครับ         ทฤษฏี หรือ Theory ที่เหมือนเรื่องไกลตัวนี้แท้จริงแล้วใกล้ตัวเราย่างยิ่ง เกือบทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องล้วนต้องอาศัยทฤษฏี ไม่ว่าเพื่อการนำไปใช้ผลิตสินค้าออกมาขายให้เรา เพื่อการออกแบบระบบริหาร....

พบข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ แสดงหน้า 0/24