Category : dr.veeranut

5 เคล็ดลับ อยู่อย่างโสด สูงวัย หัวใจสตรอง

by : Admin      2017-09-21      dr.veeranut      0 comments

ช่วงนี้กระแสคนโสด สตรอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยมีความตื่นตัว และหันมาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ชีวิตกันมากขึ้นหลังจากที่จัดเสวนาเรื่อง “โสด สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนใหม่มาแรง”ทำให้ผมรู้สึกดีมากๆเลยครับ ที่กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่ค่อยตื่นตัวเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยกันเท่าใดนัก และเพื่อให้เรื่องราวดี ๆ ในครั้งนั้น ได้แผ่กระจายไปยังกลุ่มต่....

พบข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ แสดงหน้า 1/1