Category : 40+

ความเสมอภาค

by : Admin      2018-11-07      40+      0 comments

คำนี้ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมาก และไม่ใช่ใช้กันแค่เป็นเพียงในเรื่องของการสื่อความหมาย แต่เลยออกไปจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “วาทกรรม” อันเป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพมากที่สุดเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบันสำหรับการนำพาองค์กรดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้


หากองค์กรใดสร้างวาทกรรมได้ดี กระทบใจผู้รับสาส์น โอกาสที่องค์กรนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็มีสูง ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุด ก็คือในการรณรงค์ห....

บนบานศาลกล่าว

by : Admin      2018-10-08      40+      0 comments

บนบานศาลกล่าว เป็นคำติดหูที่ได้ยินกันจนชิน แต่ที่น่าคำนึงมากกว่าการได้ยินได้ฟังก็คือ การกระทำอาการดังกล่าวของคนจำนวนไม่น้อยที่ยามอยากได้อะไรก็ไปอ้อนวอน ติดสินบน หวังพึ่ง เอาจากสิ่งลี้ลับ จากอำนาจวิเศษโดยละเลยการสร้างเหตุที่เหมาะสมต่อการไปถึงจุดที่ต้องการนั้น อาการนี้เป็นกันในทุกเพศและทุกวัย เริ่มจากเด็กที่พอจะรู้ความพออยากได้ของเล่นก็ขอเอากลับซานตาคลอสบ้าง ตัวการ์ตูนผู้วิเศษบ้าง ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเป็นด้วยความยังไม....

คนดี กับ คนเก่ง เราอยากให้ลูกเราเป็นคนประเภทไหน

by : Admin      2018-09-06      40+      0 comments

คนดี กับ คนเก่ง เราอยากให้ลูกเราเป็นคนประเภทไหน


หากเลือกได้ดั่งใจทุกคนก็คงตอบว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีที่เก่ง แต่หากจำเป็นต้องเลือกแค่อย่างใด อย่างหนึ่งเขื่อว่าทุกคนก็คงจะเลือกให้ลูกเป็นคนดีแน่


เพราะคนดีที่ไม่เก่งนั้นแม้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะโลกทุกวันนี้บูชาความเก่ง แต่ด้วยความดีนั้นเราเขื่อว่าจะรักษาลูกเราให้อยู่รอดปลอดภัย สามารถมีความสุขตามอัตภาพได้ ที่สำคัญลูกเ....

ชาวบ้าน 10 ระดับ

by : Admin      2018-07-20      40+      1 comments

ยุคสมัยเปลี่ยน วิถีการดำรงชีวิตก็เปลี่ยน


    จากเดิมที่เราหาเลี้ยงชีพด้วยการเข้าป่าหาผลหมากรากไม้มากิน หาใบไม้มาปิดของสงวน หาถ้ำมาเป็นเพิงพักอาศัย มาเป็นทำไร่ไถนาเพาะปลูกพืชผักมาปรุงกิน ช่วยกันถักทอเสื้อผ้ามาสวมใส่ มีขวานตัดไม้มาปลูกบ้านเองได้ ทั้งสองแบบแม้จะต่างกันในรูปแบบแต่ก็เหมือนกันในหลักการ คือมนุษย์ทำงานเพื่อหาของมาบริโภคโดยตรงไม่มีอะไรซับซ้อน ต่างจากปัจจุบันที่มน....

ทางสู่อำนาจ

by : Admin      2018-06-01      40+      0 comments

40+ 

พบข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ แสดงหน้า 2/5