Category : Happy+

หมอความ

by : Admin      2017-07-13      Happy+      0 comments

Happy+ มิ.ย. 60

ยุคนี้มีคนหันกลับไปทำการเกษตรกันมาก บางคนมีพื้นเพเป็นชาวไร่ ชาวนาอยู่แล้วแต่ด้วยค่านิยมเลยมุ่งเข้ามาหางานทำในเมืองหลวง พอเศรษฐกิจย่ำแย่ก็กลับไปหากลิ่นดิน ไออุ่นจากบ้านเกิด ขณะที่บางคนเป็นคนเมืองมาแต่เกิด ใช้ชีวิตตามวิถีทุนนิยมเต็มรูปแบบแข่งกันเรียน แข่งกันแย่งตำแหน่ง แข่งกันแสวงหาเงินทองอย่างมุ่งมั่นด้วยความเชื่อว่านั่นคือทางแห่งความสุข สุดท้ายเมื่อได้เรียนรู้ว่านั่นคือวิถีแห่งทุกข์ก็ขอโบ....

Philosopher

by : Admin      2017-05-08      Happy+      0 comments

Happy+ May 2017

“คนไทยอ่านหนังสือปีละ 7 บันทัด !” เห็นผลการสำรวจข้างต้นแล้วก็อดสะท้อนใจไม่ได้ เพราะนี่เป็นสาเหตุแห่งความตกต่ำของการศึกษาบ้านเราที่นับวันมีแต่ตกและต่ำลงจนเกือบจะรั้งท้ายประเทศเพื่อนบ้านในแทบจะทุกระดับไปแล้ว แม้จำนวนบันทัดของการอ่านอาจไม่ใช่สาเหตุทั้งหมด แต่การอ่านที่น้อยบันทัดขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการพร่องต่อ “ความรักในการเรียนรู้” อันเป็นหัวใจที่แท้จริงของการศึกษา คุณสมบัตินี้สำคัญ....

งาน (คือ) บุญ

by : Admin      2017-02-05      Happy+      0 comments

นิตยสาร happy+ กุมภาพันธ์

        ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาสนุกมีลูกเล่น เป็นภาษาที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต้องใช้ศิลปในการสื่อ คำเดียวกันพูดต่างระดับเสียงอาจมีความหมายต่างกันได้แบบตรงกันข้าม ตัวอย่างคงไม่ต้องยก คนไทยคุ้นเคยกับความสลวยเช่นนี้อยู่แล้ว ขณะที่บางคำออกเสียงเหมือนกันแต่พูดต่างเวลาความหมายก็อาจต่างกัน         อย่างเช่นคำว่า “งานบุญ” ที่หากได้ย....

คบเด็กสร้างชาติ

by : Admin      2017-01-08      Happy+      0 comments

คอลัมน์ Family in Love นิตยสาร Happy+ มกราคม 2560

        “If you are not a part of the solution, you are a part of the problem”         Eldridge Cleaver         “ถ้าคุณไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา”         วลีเตือนใจนี้เหมาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่คนจ....

อาชีพสีขาว

by : Admin      2016-10-03      Happy+      0 comments

คอลัมน์ Family In Love นิตยสาร Happy + ตุลาคม 2559

        เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะมาถึงอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สัดส่วนของผู้สูงวัยจะสูงถึง 1 ใน 5 ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย ทั้งด้านการเงินที่เงินออมจะลดน้อยลงจากการที่ผู้สูงอายุต้องนำเงินเก็บไป ด้านสาธารณูปโภคที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันขนานใหญ่ ด้านสาธารณสุขที่ต้องมี....

พบข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ แสดงหน้า 2/11