Category : Intania

ส่งเสริม หรือ ถ่วงรั้ง ?

by : Admin      2018-07-04      Intania      0 comments

....

วงจรชีวิต

by : Admin      2018-04-19      Intania      0 comments

   Intania A....

ครู 4.0

by : Admin      2018-02-08      Intania      0 comments

วารสาร Intania ยุคนี้เป็นยุค 4.0 ผู้นำมีวิสัยทัศน์ว่าจะสร้างประเทศให้เป็นประเทศไทย 4.0 ทำให้ประชาชนในทุกวิชาชีพต้องทำตัวให้ 4.0 ไปด้วย ซึ่งในวันครูที่ผ่านมาที่ผมมีคิวจัดรายการวิทยุการศึกษานั้นในรายการมีการเปิดประเด็นคำถามว่าครู 4.0 นั้นเป็นเช่นไร ผมเห็นว่านี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยขอนำมาแบ่งปันทางนี้ด้วย เพราะนี่เป็นคำถามที่ไม่ควรจะเพียงใช้ความรู้สึกอัตโนมัติยามได้ยินคำว่า 4.0 มาตอบแบบเหมา ๆ รวม ๆ ว่าก็คงหมายถึงการ....

กิเลส 1500 ตัณหา 108

by : Admin      2018-01-14      Intania      0 comments

   Intania Jan 2014

ขึ้นคาน

by : Admin      2017-11-17      Intania      0 comments

นิตยสาร Intania 5/60

  คำนี้เป็นการรวมกันของศัพท์พื้นฐาน 2 คำคือคำว่า "ขึ้น" ที่ตรงข้ามกับลงกับคำว่า "คาน" ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาคาร เป็น 2 คำที่แสนจะธรรมดาได้ยินกี่ครั้งก็ไม่มีความรู้สึกดีร้ายใด ๆ แต่พอนำมาต่อกันแล้วไปพูดต่อหน้าสุภาพสตรีจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก ถึงขนาดกลายเป็นคำหยาบไป ก็เพราะความหมายที่แท้ของคำมิได้มุ่งไปที่อาการของร่างกายที่ขึ้นไปอยู่บนคานบ้าน คาน....

พบข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ แสดงหน้า 2/5