Category : 40+

วันแรงงาน 

by : Admin      2018-05-01      40+      0 comments

40+ 


ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นดั่งผู้สร้างขาติ เพราะเป็นผู้ที่ต้องตรากกรำทำงานหนักในการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ทั้งสนามบิน ท่าเรือ โรงไฟฟ้า หรือการตัดถนนเพื่อเป็นพื้นฐานให้ประเทศได้ใช้ในการพัฒนา รวมไปถึงต้องทำงานหนักในโรงงาน เหนื่อยยากกับการใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าออกมาให้ประเทศได้ส่งออกไปนำเ....

Robot or AI

by : Admin      2018-04-19      40+      0 comments

 40+  Apr 2018


ยุคนี้เป็นยุค 4.0 ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ ต่างจากยุค 1.0 ที่แข่งกันที่ความอุดมสมบรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือยุค 2.0-3.0 ที่แข่งกันด้วยเงินทุน สมัยนี้ใครมีความรู้สามารถผลิตนวัตกรรมขึ้นมาได้จึงจะเป็นผู้ชนะในโลกแห่งเทคโนโลยีนี้

“แล้วทำอย่างไรถึงจะมีความรู้ เป็นนักคิดที่ประสบความสำเร็จ ?”


คำถามนี้อาจตอบได้ด้วยการอ้างอิงเอากับคุณสมบัติของการจะเป็นนักปราชญ์ ....

5 วิธีชนะความคิด 

by : Admin      2018-04-19      40+      0 comments

40+  Apr 2018ลมหายใจ เข้าออก บอกไม่ถูก

ลมหายใจ ปลายจมูก ไม่เคยเห็น

เข้าไม่รู้ ออกไม่รู้ ดูไม่เป็น

ไม่เคยเห็น ลมสด ๆ จนหมดลม


ลาหายใจ เข้าออก บอกให้ถูก

ลมหายใจ ปลายจมูก ฝึกให้เห็น

เข้าให้รู้ ออกให้รู้ ดูให้เป็น

ฝึกให้เห็น ลมสด ๆ ก่อนหมดลม


ข้อคิดธรรมนี้ผมนำมาจากหลวงตาประสงค์ที่เมตตาเขียนให้เมื่....

พรุ่งนี้ vs ชาติหน้า

by : Admin      2018-02-08      40+      1 comments

40+ คนจำนวนมากทุ่มเทชีวิตเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยหวังว่าเมื่อประสบความสำเร็จถึงเป้าหมายนั้นแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขสมหวัง แต่ในความเป็นจริงกลายเป็นว่าคนจำนวนไม่น้อยเมื่อถึงฝั่งฝันนั้นแล้วชีวิตกลับเจอแต่ความทุกข์ ที่ส่วนหนึ่งเป็นทุกข์จากพิษบาดแผลที่ได้ไปกระทำกับคนอื่นไว้ในระหว่างการเดินทางไปนั้น กับอีกส่วนที่จำนวนมากกว่าคือทุกข์จากการที่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเดินทางนี้จนทำให้ลืมทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต....

งบชีวิต

by : Admin      2018-01-14      40+      0 comments

40+ Jan 2018


เป็นธรรมเนียมปฏิบัติยามปีเก่าผ่านพ้น ปีใหม่มาเยือน ที่บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จะทำการปิดงบกำไร - ขาดทุนเพื่อมาใช้สะท้อนความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรนั้น ๆ ธรรมเนียมนี้ยังเหมาะจะนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวด้วย ที่ทุกคนก็ควรทำการประเมินชีวิตของตนเช่นกันว่าปีที่ผ่านมานั้นการใช้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด แต่ตัวชี้วัดที่ผมเสนอให้ใช้ในการประเมินนี้ไม่ใช่ตัวเลขทางบัญ....

พบข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ แสดงหน้า 3/5