มรณานุสติคาเฟ ขอขอบคุณคณะ FA (Financial Advisor)
จากบริษัท AIA ที่พาสมาชิกมาทดลองประสบการณ์เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
.
เพื่อให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนรอบข้างเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น


หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการมรณานุสติคาเฟของเรา
จะสามารถส่งต่อประสบการณ์ชีวิต และสร้างความตระหนัก
ในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เพื่อออกไปทำความดีให้กับสังคมต่อไป


ขอบคุณมากค่ะสร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2019-09-17 00:00:00

แสดงความคิดเห็น