ชีวิตสุข 6 มิติ

ปรับเพียง 1 ส่งผลถึง 6คอร์สที่จะช่วยให้คุณสามารถมีความสุขได้อย่างง่าย ๆ ในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง

อย่าปล่อยให้ปัญหาค้างคา

อย่าปล่อยให้เสียงลบในใจกัดกินคุณ


อย่าอนุญาตให้ตัวเองต้องทนทุกข์อีกต่อไป

เพราะใคร ๆ ก็สามารถมีความสุขได้อย่างง่าย ๆ

หากคุณอยู่กับเงื่อนไข อยาก.... แต่..... นี้มานาน

หากเงื่อนไขนี้ขัดขวางการมีความสุขของคุณอยู่

หากคุณต้องทนฝืนเห็นเพื่อน ๆ มีชีวิตที่ก้าวหน้า มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่งคั่งที่น่าอิจฉาขณะที่ตัวคุณเองยังจมอยู่กับอุปสรรคในใจ กับคำพูดเชิงลบในหัวที่มาขวางคุณไม่ให้มี

ความสุขและประสบความสำเร็จ

คุณอยากมีความสุข

แต่ขจัด “แต่......” ออกไปจากชีวิตไม่ได้เสียที


นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณ

เพราะคุณเพียงแค่ไม่รู้วิธีการ

คอร์สนี้ช่วยคุณได้ กับ


6 มิติในการตั้งเป้าผ่านบอร์ดเกม

- Performance (ผลการปฏิบัติงาน)

- Inspiration (แรงบันดาลใจ)

- Finances (การเงิน)

- Wellness (สุขภาพ)

- Relationships (ความสัมพันธ์)

- Personal Development (การพัฒนาส่วนบุคคล)

เพราะทุกมิติสัมพันธ์กัน เช่นเมื่อความสัมพันธ์คุณดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น สุขภาพกายย่อมดีตาม เมื่อใจดีมีแรงบันดาลใจ กายดีมีแรงงานย่อมเดิน

เงินย่อมมา วนเวียนส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อคุณทำแบบทดสอบจะรู้ว่าคุณควรพัฒนาด้านใดเป็นหลักเพื่อเป็นจัดเริ่มต้นของสิ่งดี ๆ อื่น

จากนั้นการเดินทางของคุณจึงเริ่มขึ้นผ่านการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ใช่ความฝัน ด้วยการฝ่าด่าน S M A R T 

  • Specific (เจาะจง)
  • Measurable (วัดผลได้)
  • Achievable (บรรลุผลได้)
  • Realistic (สอดคล้องกันความเป็นจริง)
  • Time Bound (มีกำหนดเวลา)
ก่อนมาสร้างจินตภาพที่ชัดจนสัมผัสได้กับการตรวจสอบ 4 มิติ
จากนั้นมาค้นหาจุดแข็ง จุดอ่นของคุณ ผ่านแบบทดสอบคำถาม ทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ เพื่อนำไปผนวกกับโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอกกับ
ตาราง tows matrix ให้ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม
มาถึงขั้นการเจาะใต้ภูเขาน้ำแข็งในใจคุณ ค้นให้ลึกถึงตัวตน ค่านิยม ความเชื่อและความคิดที่เป็นคุณ ให้คุณเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ว่าคุณ
เป็น หมี อินทรีย์ กระทิง หรือหนู คุณมีคุณสมบัติของดิน น้ำ ลม หรือไฟ 
เมื่อรู้ภัยภายนอก และอุปสรรคที่เกิดจากความคิดภายในก็นำมาหาวิธีในการก้าวข้ามอุปสรรคหรือ comfort zone นั้นให้ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์ด้วย
คำถามทรงพลัง what if what else


ปิดท้ายเพื่อเริ่มการเดินทางกับแอคชั่น แพลน ที่จะให้คุณได้ปฏิบัติตามโดยละเอียดกับหลัก 5W 1H
อนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จ มีความสุข มีฐานะมั่นคง มีคนชื่นชม มีครอบครัวที่อบอุ่น มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงได้แล้ววันนี้
โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา

1 ใน 5 นักบริหารผู้สร้างสรรค์ จากกรมสุขภาพจิต

นวัตกรผู้สร้างผลงานระดับโลกจนสื่อดัง อาทิ CNN, AFP, The Sun, Lonely Planet และสื่ออื่น ๆ มาสัมภาษณ์รวมกว่า 100 สื่อ จากกว่า 30 ประเทศ

ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิบ้านอารีย์  ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบ้านปันรัก คอลัมนิสต์ บรรณาธิการ วิทยากร ผู้จัดรายการต่าง ๆ มากมาย

และด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือ ทำให้สามารถรับผู้ที่จะได้ปลดล็อกได้จำกัดเพียง 4 ท่าน

จึงขอให้ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุข

แอดไลน์ Line id: @dr.veeranut

เพื่อพูดคุยถึงความพร้อมจะเป็น 1 ใน 4 คน

 ราคา 50,000 บาทต่อ 4 ท่าน ต่อกระบวนการ (1 วัน) สามารถนัดหมายวันที่สะดวกได้

หรือเลือกเรียนออนไลน์ผ่านไลน์กลุ่ม 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

สร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2021-04-30 00:00:00

แสดงความคิดเห็น