Goal setting and achievement Consulting and Coaching Program


กัลยาณมิตร เป็นผู้มีความปรารถนาดี
กัลยาณมิตร แปลว่า เพื่อนที่ดี
ร่วมเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยฟัง
สะท้อนสิ่งใดที่เคยรู้เคยฟังแล้ว ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ชีวิตที่น่าอิจฉา คือ ชีวิตที่ได้พบกัลยามิตร
แม้เพียงหนึ่ง แต่มีคุณค่ามหาศาล
ดั่งชีวิตที่ไปพบแสงอรุณ

การเป็นกัลยาณมิตร มีคุณสมบัติที่เรียกว่า
“กัลยาณมิตรธรรม” 7 ประการ ดังนี้
1. มีความเมตตา อยู่ใกล้แล้วรู้สึกร่มเย็น ใจสบาย
2. มีความน่าเคารพ วางตนสมควรแก่ฐานะ
3. มีความเป็นผู้นำ สามารถวางใจให้เป็นที่ปรึกษาได้
4. มีหลักการในการสื่อสาร
5. มีความสามารถในการฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ตัดสิน
6. มีความสามารถในการอธิบายขยายความได้อย่างลึกซึ้ง
7. มีความปราถนาดี และมีวิจารณญาณ


โปรแกรมที่ปรึกษาและการโค้ช เป้าหมายชีวิตที่สำเร็จอย่างยั่งยืน
ที่จะให้คุณรู้สึกเหมือนมีกัลยาณมิตรร่วมเดินทาง
โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา
Life Engineer วิศวกรออกแบบชีวิต
ผู้ออกแบบและสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งในมุม Business และ Mindfulness

ทุกคนสามารถมีความสุข ประสบความสำเร็จ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างได้
เพียงแค่มีกัลยาณมิตรอยู่ข้างกาย


????  One-on-One Package

One-on-One Consulting and Coaching program คือ การให้คำปรึกษา คำแนะนำและการใช้ทักษะการโค้ชประกอบกับองค์ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และเติมเต็มตนเองจากภายในสู่ภายนอก เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ และมีความสัมพันธ์ที่ดีงาม
One-on-One Executive Consulting and Coaching program เป็นการโค้ชแบบส่วนบุคคลโดยสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการได้

????Package 1: Misc. Goal package จำนวน 1 ครั้ง 1 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะปัญหาเฉพาะส่วน มีประเด็นเพียงเล็กน้อย ราคา 20,000 บาท


????Package 2: Comfort Consulting and Coaching Online ผ่านแอปพลิเคชั่น zoom หรือ ไลน์ ครั้งละ 1-1.5 ชั่วโมง จำนวนครั้ง/สัปดาห์ขึ้นอยู่กับการตกลง ราคา ครั้งละ 10,000 บาท


????Package 3: Life Purpose package บริการให้คำปรึกษา & โค้ช one on one ในด้านการตั้งเป้าหมายชีวิต การสร้างสรรค์อาชีพด้วยนวัตกรรม

Signature Class ที่สอนมากว่า 7 ปี ด้วยเนื้อหาที่ทรงค่า และเครื่องมือที่ทรงพลัง ที่เมื่อจบแล้วคุณจะได้ "คู่มือ" การเดินทางเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สุข สำเร็จอย่างยั่งยืน เนื้อหาลิขสิทธิ์เฉพาะดร.ใหม่

เหมาะสำหรับคนที่
อยากค้นหาเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง
อยากแน่ใจว่า ตนเองควรทำอาชีพอะไร
อยากสร้างความโด่ดเด่นต่างให้กับสิ่งที่คิดจะทำ


เนื้อหา

???? Module 1 - 2: Your SDG:
ค้นหาแรงบันดาลใจด้วยเครื่องมือ PAL ที่จะพาคุณเข้าสู่หนทางแห่งความสุขที่ยั่งยืน พบบททดสอบว่า เป้าหมายที่คุณใช้นั้นเป็นของคุณจริง ๆ หรือไม่
???? Module 3: Future Bridge
สร้างสะพานแห่งอนาคต เรียนรู้อดีตเพื่อคาดการณ์อนาคตให้เห็นปัญหา (ช่องทางในอาชีพ) ที่ยังไม่เกิดในปัจจุบัน แต่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต เพื่อให้คุณได้ลงสนามดักกระแสเป็นผู้นำก่อนใคร
???? Module 4: Innovative Mindset
สร้างนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีการสร้าง “นวัตกรรม” ด้วยวิธีคิดที่ใช้สร้างนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติ

+ ถึงจุดนี้คุณจะได้ทราบว่าคุณเกิดมาทำอะไร อย่างไร และเพื่อใคร
*** (Module 1 - 4 เรียนระบบออนไลน์)

???? Module 5: Your Dream
ตรวจสอบความชัดของเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือ S M A R T พร้อมสร้าง Visual Image ที่เฉียบคมจนเสมือนคุณเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วจริง ๆ
???? Module 6: Your Strategies
วิเคราะห์ SWOT ของอาชีพคุณ พร้อมทำ TOWS Matrix เพื่อหากลยุทธ์ที่จะนำไปใช้สร้างเป้าหมายให้เป็นจริงด้วยเครื่องมือ SOAR

+ถึงจุดนี้คุณจะได้กลยุทธ์ในการสร้างอาขีพของคุณ

???? Module 7: Your Character:
ตรวจสอบตัวตน ค้นหาบุคลิกที่ซ่อนอยู่ภายในด้วย Card 4 ธาตุ และเจาะลึกจากความคิด -> อารมณ์ -> ค่านิยม -> ความเชื่อ
???? Module 8: Your Obstacles:
สำรวจตัวตน ณ ปัจจุบันของคุณ เทียบกับกลยุทธ์ที่ได้เพื่อให้เห็นอุปสรรคที่ขวางทางสำเร็จคุณ
???? Module 9: Your Comfort zone:
สำรวจพื้นที่ปลอดภัยของคุณให้เห็นอุปสรรคทางความเชื่อที่ขวางทางสำเร็จของคุณอยู่
???? Module 10: Solve Them
หาแนวทางดำเนินงานด้วยเทคนิก What If และ What Else
???? Module 11: The Last Mile
นำรายการที่ต้องทำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ Action plan ที่คุณจะใช้เป็นพิมพ์เขียวในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่คุณฝันไว้

+สุดท้ายคุณจะได้ Blue print ที่คุณจะใช้เดินทางสู่เป้าหมายที่ต้องการ

(Module 5 - 11 เรียน one on one ผ่านระบบ Zoom หรือตามความเหมาะสมจำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง กำหนดการอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้เรียน)
ราคา 90,000 บาท????️ One-on-One Executive Consulting and Coaching program

บริการที่ปรึกษาและโค้ชชิงส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 1.5 - 2 ชั่วโมง พร้อม Follow up ติมตามและประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 - 1.5 ชั่วโมง
ราคา 180,000 บาท


*บริการนอกสถานที่มีค่าเดินทางครั้งละ 1,000 บาทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือค่าเดินทางและที่พักครั้งละ 5,000 บาทในเขตอื่น ๆ
สอบถาม Line id: @dr.veeranut

สร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2021-05-02 00:00:00

แสดงความคิดเห็น