บรรยากาศการเรียน reset your life ที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย(เพราะคนบรรยายต้องพิจารณาความเสื่อมไปแห่งสังขารอย่างจริงจังแล้ว) ผ่านไปด้วยดีเช่นเคย ได้ช่วยกระตุกผู้ร่วมได้หันกลับมาเผชิญกับความกลัวของตนอย่างกล้าหาญ ที่สำคัญทำให้เขาได้เห็นคุณค่าของเวลาที่จำกัดแห่งชีวิตของคนที่เรารัก จนต้องจัด priority ความสำคัญของงานตนใหม่


 

สร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2021-05-10 00:00:00

แสดงความคิดเห็น