Strength in Action!


เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ คือ การรู้จุดแข็งของตนเอง และรู้จักนำจุดแข็งนั้นมาใช้ 
เพื่อคว้าโอกาสทางอาชีพ และทางธุรกิจ 
จนพาตัวเอง Up to the front

ไม่เฉพาะด้านหน้าที่ การงานเท่านั้น แม้ในด้านความสัมพันธ์ ความสุข หรือด้านสุขภาพ ก็พบว่าคนที่รู้และสามารถนำจุดแข็งตนเองมาใช้เป็น จะสามารถจัดการชีวิตตนและมีความสุข ประสบความสำเร็จได้มากกว่า

เพราะจุดแข็ง เปรียบเสมือนการนำตัวตนที่แท้จริงโดยธรรมชาติ มาใช้พัฒนาตนในมิติที่ต้องการ ทุกคนจึงสามารถทำได้อย่างง่ายดาย


แต่ปัญหาคือ จะรู้ได้อย่างไรว่าจุดแข็งของเราคืออะไร? 
และเมื่อรู้แล้ว จะใช้มันด้วยวิธีไหน?

แบบทดสอบนี้ช่วยคุณได้!
แบบทดสอบนี้จะทำให้ทราบลำดับของคุณสมบัติทั้ง 24 ข้อ ที่จะนำมาจัดเป็น Top 5 เพื่อให้คุณได้นำจุดแข็งหลักทั้ง 5 นั้นไปใช้เพื่อความสุข และสำเร็จในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การงาน ครอบครัว สุขภาพ ความสุข เป้าหมาย และคุณค่าของชีวิต


แอดไลน์ @dr.veeranut เพื่อขอแบบทดสอบเพื่อทราบจุดแข็งของคุณได้ ฟรี !


สร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2021-06-07 00:00:00

แสดงความคิดเห็น