ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา

​​​ผู้บริหารสถาบันคิดใหม่

บริการของเรา


Class / Seminar

1.คลาสออกแบบชีวิต (Life design )

2.คลาสนวัตกรรมทางความคิด (Innovative thinking)

งานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษา ทั้งภายในองค์กร เเละส่วนบุคคล ( ธุรกิจสีขาว )

1 ใน 5 นักบริหาร ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จากกรมสุขภาพจิต

  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  เศรษฐีใหม่เป็นง่ายนิดเดียว : หนังสือที่เสนอแนวทางการเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งอย่างถาวร และเป็นสุขตลอดชีวิต

  คิดใหม่ข้ามช็อต : หนังสือที่รวบรวมบทความที่เคยลงในนิตยสารต่างๆ เพื่อให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม และคิดต่างกลายเป็น จุดเด่นและจุดเปลี่ยนของชีวิต

  มองมุมใหม่ใสบริสุทธ์ : หนังสือที่แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการสอนลูกๆ

  กล้าคิดใหม่รีไทร์ก่อนใคร : หนังสือที่เสนอแนะกลวิธีการคิดต่างเพื่อทำให้มีความมั่ง คั่งทางโลกรื่นรมย์ทางธรรม และมีชีวิตอย่างที่ต้องการ

  จิตเศรษฐี : รวบรวมบทความเกี่ยวกับการลงทุนด้วยหลักธรรม ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร World Business Ways

  คอลัมนิสต์: นิตยสาร Happy+ , หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, นิตยสารสุขสโมสร, นิตยสารโบนัสแห่งวัย, นิตยสารบางกอก, นิตยสารบางกอกสแคว์, นิตยสาร Bangkok Weekly, นิตยสารIntania, นิตยสารทานตะวัน, นิตยสารFamily in love, นิตยสาร World Business Way เป็นต้น (ตีพิมพ์มากกว่า 1,000 ข้อเขียน)

  บรรณาธิการ: นิตยสารบ้านอารีย์, นิตยสารบางกอกสแควร์, นิตยสารทานตะวัน, นิตยสารFamily in love, ธุรกิจหุ้น

  ผู้จัดรายการ หยิบมาเล่าเอามาฝาก FM 92.0 MHz, ผู้จัดรายการ “ธรรมดีที่พ่อทำ”, รายการวิทยุเพื่อครอบครัว 105 MHz

  ผู้จัดเวทีเสวนาวิชาการและผู้ดำเนินรายการร่วมกับวิทยากรรับเชิญระดับประเทศ

  บทสัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการสุริวิภา
The Hero
ข่าววันใหม่ช่อง 3
เรื่องจริงผ่านจอช่อง 7
ข่าว5 หน้า1
Money Talk
คุณหมอสตอรี่, ข่าวข้นรับอรุณ
เดลี่อาสา
ปากต่อปาก
เคียงบ่าเคียงไหล่
ธรรมนิยาม
ธรรมในใจ
เรื่องดีดีกับคนดีดี
คุย เศรษฐกิจกับฐานเศรษฐกิจ
5 Minutes Big Hero
Morning Health
Business Line & Life
Business View
Happy Home พาทัวร์
รักลูกให้ ถูกทาง
ร่วมด้วย ร่วมอาสา
ปภัสราชวนคุย
คนรักษ์แผ่นดิน และอื่นๆ อีกมากมาย

  บทสัมภาษณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เช่น หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เนชั่น
สยามรัฐ
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
หมอ ชาวบ้าน
ฐานเศรษฐกิจ
SME Report
Hi-Class
ธรรมลีลา และอื่นๆ อีกมากมาย